בעת המבחן
בעת המבחן צילום: יחצ

בחורים מצטיינים, מבכירי תלמידי ישיבת 'אורייתא' בירושלים, נבחנו בשבוע האחרון אצל גדולי תורה וקיבלו 'הוראה'.

בישיבה סיפרו על בקיאותם של הבחורים המצטיינים. "בנוסף לסדרי העיון והבקיאות הנהוגים בישיבה, בחורי הישיבה עמלו במשך זמן הקיץ האחרון בהלכות שבת וביורה דעה חלק א', הלכות תערובות, בשר וחלב וכן הל' מקוואות יור"ד ח"ב.

"מקבץ הלימודים הללו נחתמו במבחן מוצלח על כל הלכות חמורות אלו ולאחר מכן הם הוכתרו בסמיכת 'יורה יורה ידין ידין' על ידי גדולי ההוראה".

המצטיינים התקבלו, בין היתר אצל הרב ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', הרב משה שטרנבוך ראב"ד 'העדה החרדית', הרב נפתלי נוסבוים וגדולי תורה נוספים.