Massachusetts
Massachusetts צילום: איסטוק

הגל האנטישמי לא פסח גם על מדינת מסצ'וסטס שבצפון מזרח המדינה המוכרת מבירתה בוסטון, שבה יש מרכז וציבור חרדי גדול עם מוסדות תורה ובתי כנסת, שיעורי תורה וארגוני צדקה וחסד.

בשנים האחרונות נרשמו לא מעט מקרים של תקיפות נגד יהודים ונגד מוסדות חרדיים.

אגודת ישראל ביצעה פעילות רבה כדי להגיע לראשונה בתולדות המדינה לחקיקת חוק הכולל סדרי עדיפויות לאבטחה ושמירה בתקציב מדינת מסצ'וסטס.

בית המחוקקים קבע בימים האחרונים בחוק החדש תיעול תקציבי משמעותי באבטחת הקהילות, כולל יצירת תוכנית חדשה למימון אנשי אבטחה.

תוכנית זו תספק מענקים תואמים לעמותות בסיכון גבוה להתקפות טרור או פשעי שנאה ותשמש למימון מאבטחים.

יצוין כי זו הפעם הראשונה שבה מסצ'וסטס מתקצבת אבטחה למוסדות. תוכנית זו היא תוצאה למסע הסברה ממושך שיזמה אגודת ישראל המקומית.