ד"ר חנה קטן
ד"ר חנה קטןצילום: ערוץ 7

הקורונה חידדה לנו את סגולותיה של השבת שניתנה לנו כמתנה. אנחנו זוכים לשבות ביום הזה שביתה מלאה. וכך יש לנו מרחב מוגן של BEING- קצת ניתוק מכל הDOING היומיומי.

יש את סגולות הזכור ויש גם את השמור. המיקס הזה מאפשר כניסה למרחב של מעין עולם הבא. אולם כבכל מצוה יש מצבים שבהם השבת נדחית מפני פיקוח נפש.

יש מחלוקת עתיקה -האם שבת 'הותרה' במקום של פיקוח נפש או שהיא רק 'דחויה'. ולכן גם בכתיבה לצורך חולה שיש בו סכנה , יש למעט בכתיבה עד כמה שאפשר. כתיבה 'שגרתית' במהלך טיפול רפואי גם כשהיא נצרכת, אינה נחשבת בהכרח ל'פיקוח נפש'; אך במערכת מורכבת של מרכז רפואי מודרני לא יתכן שכל בעל תפקיד זוטר יקבע מה בעיניו חיוני ומה לא.

זה עלול להביא למצב של אנדרלמוסיה ואי-סדר והיעדר של נתונים קריטיים לצורך טיפול מיטבי. לכן מצד אחד על מערכת האמונה על שמירת מצות השבת לקבוע כללים שימעיטו עד כמה שאפשר את הצורך לכתוב בשבת, ומצד שני חשוב למצוא פתרונות שיאפשרו בשבתות וימים טובים גם כתיבה שהיא גם רק ספק-חיונית.

פתרון אחד הוא הצמדת 'גוי של שבת' לכל מחלקה, שתפקידו יהיה לכתוב את כל מה שיידרש; כך פועלת המערכת בבית החולים שערי צדק. אולם לפתרון זה יש כמה מגרעות - עלותו הכלכלית גבוהה יחסית וזה על חשבון צרכי בריאות אחרים, נגרם סרבול משמעותי בסדרי העבודה, כאשר הרופא רודף אחרי הכתבן כדי לתעד פעולה או כדי לתת פקודה רפואית וכו'. וגם- אולי החשוב מכל- לא תמיד הגוי נאמן ואמין כנדרש, ובימי השבת בית החולים מופקד בידי נכרים.

פתרון אחר הוא כתיבה ב'עט שבת', שהדיו שבו מתנדף אחרי יממה, כך שהכתיבה אינה 'מתקיימת'; במוצאי שבת ניתן לצלם את המסמכים והדו"חות הרפואיים כדי שישתמרו. אפשרות אחרת היא שימוש במחשב, שהיום בדרך כלל הוא כלי הכתיבה ושימור הנתונים העיקרי בכל המערכות הרפואיות, באופן שימזער את האיסורים הקיימים בכתיבה בו.

לדעת רוב הפוסקים עצם סגירת המעגל האלקטרוני אין בו איסור תורה, ולכן אין בכתיבה במחשב ואף בשמירת הנתונים בו איסור תורה. אולם לדעת החזון איש ופוסקים אחרים, כל שימוש במכשיר חשמלי או אלקטרוני יש בו איסורי תורה רבים. הבעיה העיקרית היא הדפסת דוחות וטפסים, בה יש בנוסף לבעיית ההפעלה החשמלית גם איסור כותב. כאן ניתן לסמוך מכשיר גרמא המיועד לכך של מכון צומ"ת .

שנים ארוכות התלוו אלי כתבניות שבת במהלך עבודתי כרופאה. זה הכביד עלי מאד. לפעמים כמעט והתפתיתי להרים את העט ולסיים מהר את הדוח כדי לעבור למטופלת הבאה. גם שגיאות הכתיב, והתוכן סרבלו את הכל. אבל קדושת השבת עמדה מול עיני והצלחתי להתגבר. האמת היא, שביחס לקשיים המרובים הכרוכים בתורנות שבת רציפה ללא משפחה וללא מנוחה, ההתגברות הזאת היתה 'קטנה עלי'.