כרטיס אשראי
כרטיס אשראיצילום: ISTOCK

נתוני חברת שב"א, מנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, מצביעים על כך שההוצאות של הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי אשראי המשיכו לשבור שיאים גם במהלך חודש יולי 2022.

סכום ההוצאות היומי בכרטיסי אשראי הגיע ביולי לסכום של יותר מ-1.248 מיליארד ש"ח ביום. שיא ההוצאות היומיות הקודם נרשם בחודש יוני 2022 והוא עמד על 1.225 מיליארד ש"ח. ההוצאות היומיות ביולי היו גבוהות ב-1.9% לעומת יוני.

ביולי נרשמו במערכות שב"א עסקאות בכרטיסי אשראי בסכום כולל של יותר מ-38.697 מיליארד ש"ח, מדובר בחודש שיא במשק הישראלי מבחינת סך ההוצאות שביצע הציבור הישראלי. לעומת יוני 2022 בו סכום ההוצאה הכולל עמד על 36.748 מיליארד ש"ח, זו עליה של 6.6%. ביולי 2021 עמד סכום ההוצאות על 36.319 מיליארד ש"ח.

ההוצאות בעסקאות אונליין עלו ביולי 2022 בשיעור של 8.7% לעומת אשתקד. ההוצאה החודשית בעסקאות אונליין הגיעה ביולי לסכום כולל של 22.227 מיליארד ש"ח, מדובר בשיא. ביולי 2021 הגיע סכום ההוצאות בעסקאות אונליין ל-20.454 מיליארד ש"ח. סכום ההוצאה היומית בעסקאות אונליין ביולי עמד על 716.989 מיליון ש"ח והוא גבוה ב2.9%- לעומת יוני 2022.

ההוצאות בעסקאות פיזיות בבתי העסק עצמם עלו ביולי בשיעור של 4% לעומת יוני. ביוני נרשמו הוצאות בעסקאות פיזיות בסכום של 16.471 מיליארד ש"ח לעומת סכום של 15.8392 מיליארד ש"ח בהוצאות בעסקאות פיזיות בחודש יוני השנה. ביולי בשנה שעברה ההוצאות בעסקאות פיזיות הגיעו לסכום של 15.865 מיליארד ש"ח.

עליה של 1.7% נרשמה ביולי 2022 בהיקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים לעומת אשתקד. סכום המשיכה הממוצע היומי עמד על 191.851 מיליון ש"ח לעומת 188.686 מיליון ש"ח ביולי 2021. ביוני 2022 עמד סכום משיכות המזומן היומי על 184.412 מיליון ש"ח.

רונית טישלר פיטי, סמנכ"לית תפעול וקשרי שותפים בחברת שב"א: "באופן מסורתי, החודשים יולי – אוגוסט מהווים שיא הוצאות בכרטיסי אשראי. אנו ממשיכים לראות שההוצאות בעסקאות אונליין ממשיכות לצמוח בקצב גבוה מאשר ההוצאות בעסקאות הפיזיות וזאת בזכות הרחבת פעילות המסחר המקוון בכלל המשק".