נגיד בנק ישראל אמיר ירון
נגיד בנק ישראל אמיר ירוןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

המדד המשולב לחודש יולי עלה בשיעור מתון של 0.11 אחוז. עלייה זו היא בהמשך לעליית המדד ברביע השני המעידה על המשך הצמיחה במשק, בין השאר על רקע שוק עבודה הדוק.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הייצור התעשייתי (יוני), יבוא מוצרי הצריכה (יולי) ומשרות השכיר במגזר הפרטי (מאי). שיעור המשרות הפנויות ביולי ירד במקצת אך נותר ברמה גבוהה המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים להרחיב את הפעילות.

לעומת זאת, מדד הפדיון בשירותים (יוני), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (יוני), יבוא התשומות לייצור (יולי), יצוא הסחורות (יולי), יצוא השירותים (מאי), ייצור החשמל (יולי) והרכישות בכרטיסי אשראי (יולי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

העדכון מעלה של נתוני אפריל-יוני נבע, במידה רבה, מצמיחת התוצר ברביע השני של 2022 שהייתה גבוהה מההערכות המוקדמות, מעדכונים בצמיחת התוצר ברביעים הקודמים ומתיקון נתון מדד הפדיון במסחר הקמעונאי לחודש מאי.

בנק ישראל החליט אתמול להעלות את הריבית בשיעור של 0.75% - הזינוק הגבוה ביותר מזה 20 שנה (מאז יולי 2002) - החלטה כואבת לנוטלי המשכנתאות וההלוואות שחלקן צמודות לריבית הפריים שתזנק לשיעור גבוה של 3.5%, לעומת פחות ממחצית מכך בחודש אפריל השנה.

הריבית הבסיסית תעלה ביום חמישי הקרוב לשיעור של 2% לעומת רק 0.1% לפני ארבעה חודשים בלבד. הפעם האחרונה שהריבית הבסיסית עמדה על 2% הייתה בדצמבר 2012.