על מיזם 'נדיבי ארץ' העוסק בשמיטת הכספים בשנת השמיטה מספרת בעמדת ערוץ 7 באירוע השמיטה במיני ישראל יונית ישראלי מעמותת 'מקימי'.

המיזם, מספרת ישראלי, נועד לסייע למשפחות נזקקות לצאת ממעגל העוני. את המיזם מוביל מכון התורה והארץ כאשר היעד הוא זיכוי הציבור במצוות שמיטת כספים שמעט ואינה קיימת.

בואו לקיים מצווה של פעם בשבע שנים

לשם כך המבקש להשתתף מיזם מלווה סכום כסף ל'נדיבי ארץ', מקבל כנגד ההלוואה שטר פרוזבול, בתום שנת השמיטה הוא שומט את ההלוואה והסכום הופ לתרומה המזכה את המשתתף במצווה הנדירה של שמיטת כספים.

הכספים הללו מסייעים למשפחות במצב קשה דרך עמותת מקימי התומכת מזה 11 שנים במי שהגיעו למשבר של חובות דרך שיח ותיווך מול הנושים השונים. הכספים שנשמטו מסייעים לסגור חובות של משפחות שכאלה.

בואו לקיים מצווה של פעם בשבע שנים