בפינה מספר 31 בסדרת "חינוך מהבית" מנתח הרב יונה גודמן את תפקידנו החינוכי עת ילדינו יתחילו ללמוד לפי רפורמות החינוך החדשות.

הרב יונה גודמן מספר שמשרד החינוך עומד לפתוח בשתי רפורמות גדולות: גפ"ן ומח"ר. היבטים רבים יש לרפורמות, ולא לכולם הוא מתייחס כעת. אך לדבריו, היבט אחד מתייחס לטיפוח מיומנויות למידה. הרב יונה מספר שרבים מבינים היום שילדינו עתידים לחיות בעולם אחר משלנו, ומבקשים להכין אותם לאותו עולם שאופיו לוט בערפל. להבנתו, חלק מהרפורמות נועדו גם לטפח כלי למידה ודרכי למידה, זאת בין השאר "מכיוון שלא יודעים איזה ידע יהיה רלוונטי בעוד עשור, שהרי הכל מתחלף כה מהר, עלינו ללמדם לחפש ידע, למיין ידע וכן הלאה כדי שכך הם יעשו בעולם המחר שעדיין נסתר מעינינו".

הרב גודמן סבור כי כל התוכניות נובעות מכוונות טובות, ואף הצורך לקדם מיומנויות למידה מגוונות מבורך, וביכולתן לסייע לכל לומד ואדם. ברם, לדבריו: "אוי לנו אם נהפוך את המיומנויות ואת כלי הלמידה לעיקר".

הרב גודמן מציין שהרפורמות עצמן נועדו לקדם מטרות נוספות, אך אין ספק שהמערכת כולה מדגישה הרבה את התחום של מיומנויות למידה, וזה יתבטא גם בחלק משיעורי הבית שילדינו יביאו הביתה.

לדבריו, מותר לפי הצורך לסייע לילדים בשיעורי הבית. אך אל לנו לאבד עין מהמטרה. לבת תפקידנו ההורי הוא לחנך למידות ולפתח את האישיות. לסייע לילדינו לצמוח כיהודים אוהבי ה', שנאמנים לעמם, ארצם ותורתם.

לדעתו, "המיומנויות חשובות, ואשרי המטפח אותן, אך הלב ובניין המידות והשאיפות הרוחניות הם העיקר".