גלי בהרב מיארה
גלי בהרב מיארהצילום: Yonatan Sindel/Flash90

היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה העבירה לבג''ץ את תגובתה לעתירה של ארגון ''לביא'', וביקשה לדחות את העתירה המבקשת לבטל את מינויו של שופט העליון מני מזוז לתפקיד יו"ר הוועדה למינוי בכירים.

היועמ"שית טוענת כי מינויו של מני מזוז בתקופת בחירות היא בהתאם לכללי הריסון בממשלת מעבר. "הנחיצות באיושו של תפקיד יו"ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ"ל במקומו של רא"ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו"ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז"ל.

''בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו"ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ"ל בהקדם'', הסבירה היועמ"שית.

''תפקיד הוועדה, שהוקמה לפני כשני עשורים כחלק מהפקת הלקחים מפרשת בר-און - חברון, לבחון את טוהר המידות של המועמדים לשבעה תפקידים בכירים ורגישים כגון ראש המוסד, הרמטכ"ל וראש השב"כ, אשר מתמנים ללא מכרז או ועדת איתור. הוועדה היא מייעצת, היא אינה מאתרת מועמדים לתפקידים, אינה הגורם הממנה, והסמכות להחליט על המינוי מסורה רק בידי הדרג המדיני''.

לי בהרב מיארה הזכירה כי ''ממשלת ישראל קבעה בשנת 2018, לאחר בחינת הסוגיה, תקופה כהונה קשיחה של כל חבר שייבחר לכהן בוועדה למשך שמונה שנים, ולא פחות מכך (למעט נציב שירות המדינה שיכהן בוועדה בזמן מילוי תפקידו). בהכרח, כהונת כל חבר בוועדה תימשך מעבר לתקופת הכהונה של הממשלה שמינתה אותו.

''זאת, בשל הצורך לשמור על עצמאותה ואי תלותה של הוועדה. כך למשל, בעת הזו מכהנים בוועדה שני חברים שמונו על ידי ממשלה קודמת - פרופ' טליה אינהורן ומר משה טרי, והם צפויים להמשיך ולכהן גם לאחר הקמת הממשלה הבאה. לפי הכללים שקבעה הממשלה בהחלטתה משנת 2018, הוועדה אינה יכולה לקיים את עבודתה בלא יו"ר''.

עוד כתבה היועמ"שית כי ''הנחיצות באיושו של תפקיד יו"ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ"ל במקומו של רא"ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו"ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז"ל.

''בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו"ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. כפי שמתואר בתגובת המדינה, יש לשמור על המסגרת שקבעה הממשלה בשנת 2018 ולמנות חבר לכהונה מלאה של שמונה שנים. מינוי יושב ראש לוועדה בעת הזו נבחן בראי הרציונליים העומדים בבסיס דיני הבחירות, כמפורט בהרחבה בתגובת המדינה המצורפת. כאמור, מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ"ל בהקדם''.

עו"ד יצחק בם, המייצג את ארגון לביא שעתר נגד המינוי מסר בתגובה: "עמדת מחלקת הבגצים ממשיכה, באופן צפוי, את הסטנדרט הכפול בו נוקטת היועצת המשפטית לממשלה. מה שלא היה עולה על הדעת בממשלת מעבר של הימין מקבל אישור וגיבוי כאשר ראש ממשלת מעבר הוא יאיר לפיד. הייעוץ המשפטי לממשלה אינו משפטי, אלא משפחתי באופן סלקטיבי. את הסטנדרט הכפול הזה צריך להכחיד, אם לא עכשיו באמצעות בגצ - אז לאחר הבחירות באמצעות הפרדת תפקיד היומע"ש".