כסא גלגלים
כסא גלגליםצילום: istock

בעקבות בירור תלונה בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, עיגן משרד החינוך בחוזר מנכ"לית משרד החינוך את חובת הרשויות המקומיות להסיע תלמיד עם מוגבלות, לשעת התפילה בבית הספר גם אם היא לפני השעה 8:00 בבוקר.

זאת בעקבות פנייה של הורים לתלמיד בכיתה ז' עם מוגבלות פיזית הלומד בכיתה רגילה לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בתלונה על כך שההסעה לבית הספר מגיעה בשעה 8:00 בבוקר. זאת, בעוד שיום הלימודים בבית הספר מתחיל בתפילת שחרית חצי שעה קודם לכן.

משרד החינוך סירב לחייב את הרשות המקומית להסיע את התלמיד לתפילה לפני השעה 8:00 בבוקר.

בעקבות בירור התלונה בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה שינה משרד החינוך את עמדתו הראשונית והודיע כי ישתתף בעלות הוצאות הסעת תלמידים עם מוגבלות לתפילה גם במקרים בהם היא מתחילה לפני השעה שמונה בבוקר ויחייב את הרשויות המקומיות להסיע תלמידים לשעת תפילה.

החלטת משרד החינוך עוגנה בהוראות חוזר מנכ"לית משרד החינוך שפורסם ביום 22.8.22.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן אמר: "אנחנו מטפלים בכמעט 20,000 תלונות פרטניות בשנה. אני רואה חשיבות במתן מענה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ושמח שגם נושא זה בא על פתרונו ומזמין את הציבור החרדי לפנות אלינו בכל סוגיה".