לפיד ושקד
לפיד ושקדצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שרת הפנים איילת שקד פנתה אחר הצהריים (רביעי) לראש הממשלה יאיר לפיד בבקשה להעלות בישיבת הממשלה הקרובה לדיון מחודש את מינויו של מני מזוז לתפקיד יו"ר הוועדה לבחינת מינויים בשירות הציבורי.

שקד מבקשת מלפיד לאמץ את הצעתה לפיה יאושר מינויו של מזוז לצורך הבחירה ברמטכ"ל בלבד ולגבי המינוי הקבוע תחליט הממשלה הבאה.

נזכיר כי שופטי בג"ץ הוציאו מוקדם יותר צו על תנאי נגד מינויו של מזוז. הם דרשו מהמדינה לנמק איזו עילה יש למנות את מזוז בתקופת ממשלת מעבר לשמונה שנים קדימה, במקום למנותו בשלב הנוכחי אך ורק לצורך בחינת מינויו של הרמטכ"ל הבא ולעסוק במינוי הקבע של מזוז רק לאחר שתוקם הממשלה הבאה.

לפני כן השופטים, ובראשם השופט נועם סולברג, רמזו לנציגי המדינה כי הצעד הנכון יהיה לשקול לבטל את מינויו הקבוע של מזוז לשמונה שנים ולהפוך אותו למינוי זמני, לצורך מינוי הרמטכ"ל הבא בלבד.

נציגי המדינה ביקשו פסק זמן בדיון ויצאו להתייעצות בסיומה הודיעו כי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה מתנגדת למהלך ודוחה אותו.

עו"ד יצחק בם: כרטיס צהוב ליועמ"שיתחזקי ברוך

בתגובה שהגישה היועצת המשפטית לממשלה לעתירה היא טענה כי מינויו של מני מזוז בתקופת בחירות היא בהתאם לכללי הריסון בממשלת מעבר. "הנחיצות באיושו של תפקיד יו"ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ"ל במקומו של רא"ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו"ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז"ל.

''בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו"ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ"ל בהקדם'', הסבירה היועמ"שית.

''תפקיד הוועדה, שהוקמה לפני כשני עשורים כחלק מהפקת הלקחים מפרשת בר-און - חברון, לבחון את טוהר המידות של המועמדים לשבעה תפקידים בכירים ורגישים כגון ראש המוסד, הרמטכ"ל וראש השב"כ, אשר מתמנים ללא מכרז או ועדת איתור. הוועדה היא מייעצת, היא אינה מאתרת מועמדים לתפקידים, אינה הגורם הממנה, והסמכות להחליט על המינוי מסורה רק בידי הדרג המדיני'', הוסיפה.

בהרב מיארה הזכירה כי ''ממשלת ישראל קבעה בשנת 2018, לאחר בחינת הסוגיה, תקופה כהונה קשיחה של כל חבר שייבחר לכהן בוועדה למשך שמונה שנים, ולא פחות מכך (למעט נציב שירות המדינה שיכהן בוועדה בזמן מילוי תפקידו). בהכרח, כהונת כל חבר בוועדה תימשך מעבר לתקופת הכהונה של הממשלה שמינתה אותו. 'זאת, בשל הצורך לשמור על עצמאותה ואי תלותה של הוועדה. כך למשל, בעת הזו מכהנים בוועדה שני חברים שמונו על ידי ממשלה קודמת - פרופ' טליה אינהורן ומר משה טרי, והם צפויים להמשיך ולכהן גם לאחר הקמת הממשלה הבאה. לפי הכללים שקבעה הממשלה בהחלטתה משנת 2018, הוועדה אינה יכולה לקיים את עבודתה בלא יו"ר''.

עוד כתבה היועמ"שית כי ''הנחיצות באיושו של תפקיד יו"ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ"ל במקומו של רא"ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו"ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז"ל. 'בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו"ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. כפי שמתואר בתגובת המדינה, יש לשמור על המסגרת שקבעה הממשלה בשנת 2018 ולמנות חבר לכהונה מלאה של שמונה שנים. מינוי יושב ראש לוועדה בעת הזו נבחן בראי הרציונליים העומדים בבסיס דיני הבחירות, כמפורט בהרחבה בתגובת המדינה המצורפת. כאמור, מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ"ל בהקדם''.