"התורה מצווה אותנו לגמול חסד אחד עם השני, זה דבר ידוע בעולם כולו שאין עם גומלי חסדים כמו עם ישראל.

אחת לשבע שנים מצווה אותנו התורה לשמוט כספים. את המצווה הזאת על פי רוב קשה לקיים, כי חכמים תיקנו פרוזבול, אבל אומר הבן איש חי עליו השלום שצריך להשתדל לקיים אותה, שאדם ייתן הלוואה לחברו ועל ההלוואה הזו לא יחול הפרוזבול. היום ניתן לעשות זאת עם קרן נדיבי ארץ, שהם עושים דבר גדול מאוד.

אנשים שיש להם חובות רבים, נעזרים בקרן הזאת. אדם מלווה לנדיבי ארץ וחותם על מסמך בו כתוב שהוא מלווה סכום מסוים על מנת שהשביעית לא תיגע בו, ושרק בזמן הפירעון, כמה ימים לאחר ראש השנה, הסכום יישמט וכך למעשה תקיימו מצווה דאורייתא".

רוצים לקיים מצוות עשה של שמיטת כספים? לחצו כאן

במכון התורה והארץ מזכירים שנותרו עוד שלושה שבועות בלבד לקיים את המצווה הנדירה ומזמינים את מי שטרם עשה זאת לנצל את ההזדמנות ולהלוות באופן פשוט ומהיר דרך הקישור הזה.

מיזם "נדיבי ארץ" בשיתוף ארגון 'מקימי', 'פעמונים', ו'מכון התורה והארץ', מבקש להשיב את הפתרון היהודי לצמצום הפערים בחברה. אלפים חוברים יחד ומשתתפים במיזם, הכסף שנאסף משמש לכיסוי חובות של משפחות שמקבלות ליווי ותמיכה ליציאה ממשבר כלכלי. כיסוי החובות מאפשר להן לפתוח דף חדש לעבר עתיד כלכלי מבטיח.

לא מדובר בעוד מיזם תרומות וצדקה, כי אם במיזם שמבקש לשנות את פני החברה ולהעניק למשפחות תקווה לעתיד חדש. מוזמנים להצטרף לאלפים שכבר קיימו את המצווה החשובה ולשנות יחד למשפחות רבות את החיים.

רוצים לקיים מצוות עשה של שמיטת כספים? לחצו כאן