הרב נתנאל יוסיפון
הרב נתנאל יוסיפוןצילום: בת שבע דרעי

לאחרונה, נפל דבר בישראל. ח"כ איתמר בן גביר, חבר כנסת יהודי, מציע לגרש יהודים, לא רק מחלק מארץ ישראל, אלא מארצנו הקדושה כולה.

'כמה פעמים צריך לומר לכם – יהודי לא מגרש יהודי'? שאל וחזר ושאל, אריאל זילבר, בשיר שהלחין בעת הגירוש. כולנו, המוני בית ישראל, זעקנו וחזרנו וזעקנו, אמירה חשובה זו, כנגד הגירוש הנורא מגוש קטיף וצפון השומרון.

בתקופה האחרונה, קרא ח"כ בן גביר בנאומיו לגרש מהארץ את ח"כ עופר כסיף ואת נטורי קרתא. אכן, אלו יהודים, שלצערנו הרב, מפיצים דעות מעוותות עד כדי ניכור מעם ישראל ומדינתו הריבונית בארצו, ואף עושים מעשים חמורים וגורמים נזקים גדולים לעם ולמדינה. ובכל זאת, למרות ההבדלים העצומים בין החרבת חלקי ארץ ישראל, והגליית היהודים מהם, להוצאת יהודים מסויימים מהארץ, האמירה העקרונית 'יהודי לא מגרש יהודי' נכונה במקרה זה כפי שהייתה נכונה בגירוש.

כידוע, לכל מי שלמד והתחנך בישיבות ההולכות בדרך מרן הראי"ה זצ"ל, לגרש יהודי מהארץ, זה מבחינה מסויימת, להוציא אותו מכלל ישראל, שהרי היהודים בחוץ לארץ הם יהודים בודדים, ורק עם ישראל שבארץ ישראל נקרא 'קהל ישראל' (גמרא הוריות ג, א. רמב"ם מצוות עשה קנג).

נציין, שלחלק מהראשונים (הר"ן והרשב"א נדרים כח, א) זו הלכה גמורה, שאסור למלך ישראל לגרש יהודים מארץ ישראל, מפני "שארץ ישראל, כל ישראל שותפין בה".

יהודי הוא חלק מהמשפחה, ולא זורקים אותו מהמשפחה. בהחלט, אפשר להציע לכלוא את אותם אנשים, ולטפל בהם בחומרה בתוך המשפחה, אך זריקתם החוצה היא הפרה של האחווה הפנימית המקודשת של העם כולו.

יתכן, שיהיו מהקוראים שיענו לדברי – יהודים אלו, יצאו מכלל ישראל, שהרי כתב הרב קוק (אגרת תקנה), ש"מי שבא למידה זו להיות ח"ו שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב", הרי הוא יוצא מעם ישראל. וכך הוציאו חז"ל מכלל ישראל את המינים, הנוצרים הראשונים, שהיו יהודים שעשו צרות קשות לעם ישראל.

אולם, כבר כתב שם מרן הראי"ה, שאת ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה, שנועדה להוציאם מכלל ישראל, יכול היה לתקן רק התנא הקדוש שמואל הקטן, לפי "שהיה נקי מכל מידה של שנאה", וכך יכוון בברכה זו רק על אותם שאיבדו את סגולת ישראל.

מכאן למדנו, שלא כל אחד מוסמך להוציא יהודים מעם ישראל. אכן, אם יבוא אחד מגדולי ישראל, מהגדולים ביותר היכולים להתיר עגונות, ויפסוק שהאנשים עליהם דיבר ח"כ בן גביר, יצאו מכלל ישראל ומותר לגרשם, וודאי דבריו שרירים וקיימים, אך זו שאלה הלכתית ורוחנית כבדת משקל, המסורה לגדולי גדולים, ולא לחברי כנסת.

כדאי גם לזכור, שהקריאה לגרש יהודים היא מדרון חלקלק, שיכול להתהפך בעתיד לקריאה לגרש נוספים. וכבר סיפר לי אחד מבני קהילתי, שבעקבות קריאתו של בן גביר, פנה אליו אחד ממכריו השמאלנים בתלונה – למה אתה רוצה לגרש אותי מהארץ?

באהבת ישראל גדולה, עלינו לתבוע מח"כ בן גביר, ומכל מי שרץ איתו ברשימה, המבקשת את קולנו, שיבהירו בקול צלול – יהודי לא מגרש יהודי! כל ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל!

הרב נתנאל יוסיפון הוא ראש ישיבת ההסדר אורות נתניה ורב הגרעין