המשטרה פשטה על אולמות בבני ברקדוברות המשטרה

שוטרי תחנת בני ברק ערכו ביקורות במספר אולמות אירועים בעיר, ומצאו כמה מהם שפועלים ללא רישיון או היתר. השוטרים נתנו לבעלי האולמות התראה לפני סגירת העסק.

בביקורות שבוצעו באחד האולמות, נמצאו מספר ליקויים במערכת החשמל על ידי בודקים של חברת החשמל, פקחי משרד הכלכלה מצאו אי ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה, העסקת נוער בניגוד לחוק ועוד.

כמו כן, אותרו ליקויים מהותיים על ידי רשות המיסים. ביקורת נוספת נערכה באולם על ידי רשם העמותות שבה התגלה כי ניהול העמותה מתבצע בניגוד עניינים, ישנם ליקויים באופן קבלת התקבולים, אי החזקת ספר "אירועים" ואי החזקת מסמכי "הנהלת חשבונות".

רשות הכבאות חשפה הפרות בטיחות לרבות יציאות חירום סגורות אשר עלולות לסכן חיי אדם. המוסד לביטוח לאומי איתר שני עובדים קטינים אשר לא דווחו כנדרש, כאשר אחד מהם דווח כמקבל קצבת נכות ובנוסף עוד ארבעה עובדים שלא דווחו כלל.