ספר התורה הזעיר
ספר התורה הזעירבית המכירות תאג' ארט

ספר תורה אשכנזי נדיר ויקר ערך, שנכתב בגרמניה במאה ה-19 בכתיבת סופר סתם מרהיבה ביופייה, ובגודל יוצא דופן במיוחד - גובה הטקסט עצמו הוא 6 ס"מ בלבד, הועמד למכירה פומבית בבית המכירות תאג' ארט בירושלים.

אנשי בית המכירות אומרים כי למיטב ידיעתם ולאור בדיקות ומחקר, נראה שמדובר בספר התורה הזעיר ביותר בעולם. המחיר המבוקש, אגב, הוא 70 אלף דולר.

כתיבת ספר תורה זעיר כל כך מצריכה מיומנות ומומחיות מיוחדים ביותר של כתיבת סתם, שאינה מצויה בידי רוב סופרי הסתם בעולם, ולמעשה מעט מאוד סופרים מסוגלים להוציא תחת ידם עבודה איכותית ויוצאת דופן כזו.

ספרי תורה זעירים כאלו (ובדרך כלל גדולים יותר), הוזמנו על פי רוב לצורך ניידותם הקלה, ועבור אנשים חשובים: יהודים בעלי מעמד, הן מצד עושרם, והן מצד השראתם, דמויות מופת רבניות כגון אדמור"ים חסידיים, וכן דמויות ציבור חשובות. זעירותם של ספרי התורה האלו אפשרו לאדם הנושא אותם לקחתם עמו בכל עת, הן בנסיעות בעולם, והן בגירוש ונדודים.

לספר התורה המיוחד הזה גם נבנתה במיוחד קופסת עץ (ארון קודש) מרשימה, עשויה עבודת עץ איכותית משולבת בכסף. במרכז הארון גזר הצורף באותיות עבריות את הפסוק המפורסם "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".

עניין נוסף המייחד ומבדיל את ספר התורה הזעיר מספרי תורה קטנים אחרים אחרים הוא דקיקותו ואיכותו המיוחדת של הקלף, וכן כתיבתו הפרופורציונלית העומדת בתנאים ההלכתיים של יחס 3:2 של הגובה ורוחב הטקסט, כפי שמובא במסכת בבא בתרא דף י"ד ע"א. עובדה זו מעמידה את ספר התורה הזעיר באופן ייחודי ואולי אף יחידאי בהיותו קטן כל כך, איכותי כל כך, ועדיין עומד בתנאים ההלכתיים.