בעוד פחות משבועיים תסתיים שנת תשפ"ב שהייתה גם שנת שמיטה, ומתקרב המועד של שמיטת הכספים.

לאור כך ישנה תקנה הלכתית הנקראת "שטר פרוזבול" הנובע מכך שהתורה מצווה כי בסיום שנת השמיטה כל החובות הכספיים של מי שנטל הלוואה מתבטלים. בסרטון שהוציא מכון התורה והארץ מסביר הרב יצחק דביר מהו שטר הפרוזבול, כיצד ממלאים אותו ומדוע הוא נחוץ ורלוונטי לכל אחד מאתנו.

תחילה מסביר הרב דביר מה הוא פרוזבול: "בסיום שנת השמיטה חלה שמיטת כספים וכל החובות מתבטלים, המטרה של התורה לתת לשכבות החלשות, אלו שזקוקים להלוואות בדרך כלל, את ההזדמנות לפתוח דף כלכלי חדש, ללא חובות. אלא שמטרות לחוד ומציאות לחוד, בפועל בתקופת חכמים שמיטת הכספים גרמה לאנשים להימנע מלהלוות, ולכן תיקן הלל הזקן את הפרוזבול", מסביר הרב.

בסרטון מוסבר כיצד עובד הפרוזבול: "התורה קבעה שרק חובות פרטיים מתבטלים בשנת השמיטה, אך חובות ציבוריים אינם מתבטלים. לדוגמה: מי שלא שילם מיסים או קנסות חייב לשלם אותם גם לאחר השמיטה. שטר הפרוזבול מצהיר שהחובות שלנו עוברים לרשות בית הדין, ולכן הם לא כלולים במצוות שמיטת כספים".

לשאלה מי צריך לחתום על פרוזבול מסביר הרב דביר כי: "בימינו כל אחד צריך לחתום על טופס פרוזבול, מפני שבכלכלה המודרנית הלוואות משמשות ככלי השקעה משמעותי, אגרות חוב, משכנתאות, צ'קים וכדומה, ואיננו יכולים להרשות לעצמינו שכל זה יתבטל", הסביר.

בסרטון מסביר הרב דביר כי על הפרוזבול חייבים לחתום לפני ראש השנה. אך שטר הפרוזבול אינו מועיל לגבי חובות שהתרחשו אחריו, ולכן יש להשתדל לחתום עליו כמה שיותר קרוב לראש השנה והכי טוב לחתום עליו בערב ראש השנה.

עוד מסביר הרב דביר כי יש מחלוקת האם בית הדין שאליו מוסרים את החובות צריך להיות חשוב ורציני, או שכל שלשה אנשים יכולים לשמש כבית דין לעניין זה. בעקבות המחלוקת יש שני סוגים של שטרות פרוזבול: הסוג הראשון זהו שטר שעליו מחתימים שלשה אנשים והם משמשים כבית הדין, שטר זה מתאים לפסיקת האשכנזים. לפי הספרדים צריך למסור את החובות לבית דין חשוב ומפורסם, כמובן שאין אפשרות שהדיינים החשובים יחתמו לכל אחד על הפרוזבול, ולכן מי שחותם על השטר הם שני עדים שמעידים שבעל השטר הכריז בפניהם שהוא מוסר את הפרוזבול לבית הדין החשוב.

אז איך עושים פרוזבול למעשה?

מחפשים שטר פרוזבול באינטרנט או בבית הכנסת. מצרפים שנים או שלשה אנשים שיערכו אתכם את הפרוזבול. לכתחילה טוב להקפיד שהחברים אינם יהיו קרובי משפחה. וכעת תמלאו את השטר: שם פרטי ומשפחה, שם האב, מקום חתימת השטר, וכו'.

בתחתית השטר צריכים לחתום החברים שאתכם, הם יכולים לכתוב את שמם או לחתום את חתימתם. בנוסף, מסיבות שונות חכמים התירו לעשות פרוזבול רק אם יש ללווה זכות בקרקע. למעשה כל מי שיש לו מקום שהוא רשאי לאחסן בו חפצים – נחשב כמי שיש לו קרקע, ולכן המציאות שללווה אין קרקע נדירה מאוד. למרות זאת בחלק משטרות הפרוזבול ליתר ביטחון מקנים קרקע ללווה כדי שתהיה לו בוודאות. ויש אף כאלו שמקנים קרקע לבית דין כדי לחזק על ידה את העברת שטרות החוב לבית דין.

את הפרוזבול אין צורך להעביר לבית הדין, הוא משמש כשטר ראיה שהכרזתם שהחובות לא יישמטו. לכן צריך לשמור את הפרוזבול, לפחות עד לראש השנה.

למילוי פרוזבול מקוון לחצו כאן

טופס פרוזבול להורדה