כנס קדושת החיים של מכון פועה
כנס קדושת החיים של מכון פועהצילום: מוטי לוריא

למעלה מאלף איש השתתפו השבוע בכנס המקוון של אגף 'קדושת החיים' מבית מכון פוע"ה.

הכנס הציג את המורכבות והדילמות הקיימות בין עולם הרפואה לעולם ההלכה בשאלות העוסקות בסוף החיים, וכן ברווחת החולה למול סבלו.

הרב שמואל אליהו מבכירי הרבנים בציונות הדתית פרס את משנתו של אביו הרב מרדכי אליהו זצ"ל בנושא: "ישנן גישות בהלכה הסבורות שיש להאריך חיים בצורה מלאכותית ורבים שואלים אותי מה היתה עמדתו של אבא ע"ה בעניין. אבא סבר שבאופן כללי אין להאריך חייו של אדם כאשר הוא סובל וכאשר אין מזור למחלתו. כמובן שמשמעות הדברים היא שלעיתים ניתן להמנע מפעולות מאריכות חיים אך וודאי שאין לעשות שום פעולה שמקצרת חיים. הרב דיבר נגד אלו שחושבים שמותר במצבים כאלו לקצר חיים''.

הרב ציין שאין לסמוך בצורה עיוורת על דברי הרופאים ויש לברר כל מקרה לגופו. "איכות החיים לא עולה על עצם החיים. נוחות לא יכולה לבוא על חשבון החיים עצמם. לחיים יש קדושה וערך והם החשובים מכל", סיכם.

הרב צבי ארנון מראשי 'קדושת החיים' שאל כיצד להתייחס לאנשים ששואלים אם להאריך חייהם של בני משפחתם החולים למרות הסבל על מנת שתהיה כפרת עוונות. הרב אליהו ענה בנחרצות כי אסור לאף אדם לקחת לידיו חשבונות שמיים ולהאריך חיים כדי שיהיו 'יסורים'.

"עלינו כבנים לדאוג שהורינו לא יסבלו טיפה אחת של סבל. אם אפשר למנוע מהם סבל ואנחנו חלילה לא עושים זאת- אנו עוברים על מצות כיבוד אב ואם ואז הדבר חמור ביותר'', הסביר הרב אליהו.

באגף קדושת החיים מבית מכון פוע"ה מלווים משפחות המתמודדות עם שאלות קשות מאוד סביב המשך הטיפול בבן משפחה חולה במצב קשה ו/או סופני. "על אף נקודות ההשקה הרבות, לא תמיד הרפואה הפליאטיבית עולה בקנה אחד עם ההלכה. למשל, גם במצבים שבהם אנו נוקטים ב'שב ואל תעשה' יש לחלק בין הפעולות הרפואיות השונות. אינה דומה שאלה של הזנה לשאלה בנושא החייאה'', סיכם הרב אריאל וידר מראשי אגף קדושת החיים.

הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"ה אמר במשדר: "למדתי רבות ממורנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל גם על הסוגיות הללו של 'קדושת החיים' והיחס אל החולה בסוף החיים. בנו וממשיך דרכו הרב שמואל אליהו שליט"א, סייע לנו להתבונן לעומק על סוגיות הכאב והסבל כפי שלמד אותם מאביו".