האדמור בביקורו
האדמור בביקורוצילום: יחצ

כמדי שנה לקראת ימי הסליחות הגיע האדמו"ר מקוסוב מארצות הברית לאתר ההיסטורי 'שילה הקדומה' בבנימין, לעריכת תפילה מיוחדת עבור חשוכי בנים.

מדובר במעמד הנערך זה קרוב לעשר שנים במקום. האדמו"ר עורך במקום מעמד תפילה רבתי הכולל 'תפילת חנה' ועוד תפילות המסוגלות לישועות ובפרט לזרע של קיימא לאנשים חשוכי ילדים.

את הביקור מארגן ארגון 'שמחתי בישועתך' בהנהלת הרב חיים מאיר שטיינמץ איש אמונו של האדמו"ר בישראל.

במהלך דבריו במעמד המיוחד הזכיר האדמו"ר את דברי 'השל"ה' שכותב ש"אפילו שהמשכן נחרב אך רושם קדושת המקום קיים עד היום הזה והרי זה מקום מסוגל ביותר לפעול ישועות ונפלאות ברוחניות וגשמיות ובכל מילי דמיטב ובפרט מסוגל המקום לפעול ישועה להיפקד בזרע של קיימא".

לאחר תפילת מנחה החלו המשתתפים לשורר ניגוני רגש והתעוררות ואמרו את 'תפילת חנה'.

עם סיום התפילה עברו המשתתפים להתברך מהאדמו"ר אשר העניק לכל משתתף פירות ברכה לסגולה.