הלך הכסף?
הלך הכסף?צילום: אריה מינקוב

רגע לפני תום שנת השמיטה רבים מדברים על הפרוזבול, אבל מה משמעותו של המונח, והאם אכן חובות יימחקו למי שלא יחתום על המסמך? על כך שוחחנו עם הרב איתן מינקוב, מרבני אתר 'ישיבה'.

"אנחנו מצווים מהתורה לשמוט את החובות, כלומר לוותר על גביית החובות. יש קושי גדול לקיים זאת, כי האדם צריך לוותר על כל הכסף שהלווה במשך השנים. התורה הזהירה את האדם שלא ימנע מלהלוות, ובכל זאת במשך הדורות נוצרה מציאות שנמנעו מלהלוות לנזקקים, ולכן תיקן הלל פרוזבול, שהוא שטר שבו האדם מעביר את החובות לבית הדין. המילה 'פרוזבול' בנויה משתי מילים, 'פרוז' פירושו תקנה, ו'בול' זה עשיר, כלומר 'תקנת העשיר', שעל ידי שהעשיר מעביר את חובותיו לבית הדין, יוכל הוא לגבות את הלוואותיו. התקנה מועילה כיון שבית הדין הוא הגובה, ורק האדם הפרטי נצטווה לשמוט את חובותיו (בי"ד אינו 'אחיך').

המלווה אומר את נוסח הפרוזבול בפני שני עדים, ולאחר מכן הם חותמים על השטר, יש שנהגו להחתים שלושה עדים. נחלקו לאיזה בית דין מוסרים את החוב, לדעת השולחן ערוך מוסרים לבית דין חשוב, לדוגמא בית הדין הגדול שבירושלים, ואלו בני אשכנז, הנוהגים כרמ"א, יכולים אפילו למסור בפני כל בית דין (שלושה יהודים בני מצוות).

ומה קורה אם אדם שכח ולא חתם על פרוזבול? עקרונית שמיטת כספים מונעת את האדם לגבות את חובותיו במידה ולא חתם על פרוזבול. ובכל אופן במקרה של תקלה, אדם ששכח לחתום על פרוזבול יש לשאול רב מה לעשות (ניתן למלא שטר שליחות פרוזבול באתרי אינטרנט שונים עד כניסת החג).

יש לציין שגם אם אדם שכח לכתוב פרוזבול ונשמטו חובותיו, הדרך הנכונה היא שהלווה בכל זאת ישלם את חובו, ש'המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו'.

עוד שאלנו את הרב מינקוב האם העובדה שמי שלאחר תחילת השנה (השמינית) ידרוש את החוב, הוא אותו בעל חוב ולא בית הדין עצמו, אינה מלמדת שכל המהלך לא היה אלא הערמה. על כך הוא משיב כי אין צורך שבית הדין יהיה זה שיגבה את החוב, שכן מהרגע בו נמסר החוב לידי בית הדין בעל החוב עצמו הופך לשליח בית דין לגבייתו של החוב. באופן עקרוני ניתן היה להביא את החייב לבית הדין על מנת שיפרע את החוב בפני הדיינים, אך אין בכך צורך.

לאחר שזהו המנהג, מה נותר למעשה מהמצווה המקורית? הרב מינקוב משיב כי אכן יש שהמליצו להותיר חוב שאינו נשמט. "הבן איש חי כותב שיש עניין להשאיר חוב קטן ואותו לשמט אחרי הפרוזבול. מאחר ולכאורה אין אפשרות להשמיט את החוב, כי החובות הם של בית דין, כל חוב שניתן אחרי כתיבת הפרוזבול לא ייכלל בפרוזבול ולכן מי שרוצה לקיים את המצווה הנדירה הזו, ייתן הלוואה קטנה לחברו אחרי כתיבת הפרוזבול ויאמר שזמן פירעון ההלוואה יהיה לפני כניסת ראש השנה, וכשייכנס ראש השנה תתקיים המצווה בהידור עם שמיטת החוב".

"הרעיון של שמיטת הכספים הוא לאפשר לעניים להתחיל מסלול חיים מחדש, אבל במצב מתוקן אדם לא צריך להיסמך על שמיטת כספים, אלא להחזיר חובותיו. יכול להיות שהרעיון של המצווה הוא לזכור מי אדון הארץ שנותן לנו את הממון ואת היכולות להלוות, גם אם עושים זאת בצורה סמלית אנחנו אומרים בכך שהקב"ה הוא האדון שלי, כמו שקורא במצוות השמיטה המלאה".