יהורם גאון בספריה הלאומית
יהורם גאון בספריה הלאומיתצילום: אגף המחקר של עמותת עטרת כהנים

הזמר והשחקן יהורם גאון הגיע לספריה הלאומית ונחשף לראשונה בחייו לכתבים של אביו משה דוד גאון ז''ל.

הביקור התקיים ביוזמת המועצה הציבורית כפר השילוח, הקדש בינבנישתי ואגף המחקר של עמותת עטרת כהנים.

מטרת הסיור של יהורם גאון ושל היוזמים הייתה לחשוף תיעוד של אביו משה דוד גאון בנוגע למאבק שניהל לחידוש ההתיישבות היהודית ושיקום בית הכנסת העתיק בכפר השילוח לאחר שהבריטים פינו אותו עקב המרד הערבי הגדול בשנת 1938.

קודם לכן נחשף גאון למסמכים נוספים סביב סוגיית חידוש היישוב היהודי בכפר מתוך ארכיון העירייה. באחד הדו"חות שנכתבו בשנת 1946, לאחר ביקורו בכפר יחד עם ועד עדת הספרדים כתב אביו: "וקשה לשער ולהניח כי שכונת יהודים עירונית זו שבעבר הקרוב ביותר היתה שוקקה מתנועה וחיים, תוכל ביום מן הימים להתנער משממונה ולהפוך מקום מגורים לישוב עברי".

המסמך של אביו שהוצג בפני גאון לראשונה בספריה הלאומית על ידי צוות הארכיון יחד עם הרקטור שי ניצן, מכיל מידע מפורט על מיקום בתי הכפר התימני ומספרם המדויק.

המועצה הציבורית ועמותת עטרת כהנים מסרו לאחר הביקור: "יחד עם השמחה על התחדשות היישוב היהודי בכפר השילוח אנחנו מצדיעים למשה דוד גאון אביו של יהורם גאון על שימור מורשת יהדות ספרד והתיעוד הדרמטי של רכוש כפר השילוח שהגיע לארכיוני הספריה הלאומית ועירית ירושלים".