הרב יצחק דביר
הרב יצחק דבירצילום: ערוץ 7

במכון התורה והארץ קוראים לציבור לרכוש ארבעת המינים רק ממקומות מפוקחים הלכתית, וזאת בשל סיום שנת השמיטה והאיסור ההלכתי לסחור בגידולים אשר גדלו בשנה זו.

במכון הדגישו כי בשווקי ארבעת המינים משווקים גידולים אשר גדלו ללא פיקוח הלכתי מוסדר ומבלי שהמוכרים הוסמכו להיות שלוחי בית דין, דבר הנצרך הלכתית לצורך מכירת פירות שגדלו בשמיטה. במכון מצביעים גם על סוגיית מחירי ארבעת המינים אשר חייבים להיות מפוקחים ע"פ ההלכה.

בשל המורכבות, מפיץ המכון מדריך הלכתי המסביר כיצד יש לרכוש בשנה זו, את ארבעת המינים כהלכתם. במדריך ממליצים במכון לרכוש דווקא אתרוגים מא"י: "יש להעדיף את אתרוגי ארץ ישראל הקדושים בקדושת שביעית לעומת אתרוגים המיובאים מחו"ל", נכתב.

"בשל העובדה כי חל איסור לסחור בפירות שגדלו בשנת השמיטה כאשר רוכשים אתרוגים מ'אוצר בית דין' יש צורך להקפיד ולוודא שמדובר באתרוג שגדל בפרדס מפוקח, אשר הפעולות החקלאיות בו נעשו על פי הוראת בית הדין, וכן החלוקה בהדרכת בית הדין. על המוכרים לשמש כשלוחי בית דין, ולכן בשנה זו יש להעדיף ולקנות במקומות מסודרים וקבועים שמחזיקים בשליחות מבית הדין", הסבירו.

באשר לשאר ארבעת המינים נכתב: "בהתייחס לרכישת שאר המינים יש להעדיף לרכוש את הסט כולו יחד, כך לא נקבע מחיר לאתרוג לבדו (הבלעה), ולדעות שיש קדושת שביעית בהדסים גם הם נקנים בהבלעה. מי שנהגו לקנות אתרוג לבדו - נהוג לרכוש בקופסאות סגורות, כך נמנעת ההתעסקות שבבחירת האתרוג לפי טיבו, הדומה לסחורה, ובכל המקרים יש לוודא שהאתרוג אינו משווק במחיר גבוה מזה שנקבע על ידי בית הדין. גם אתרוגי חוץ לארץ אין לקנות כדרך המסחר הרגיל (במידה משקל ומניין) אלא בהבלעה עם הלולב, ויש מקילים בדוחק לקנותם כרגיל", ציינו.

הרב יצחק דביר ממכון התורה והארץ סיכם: "השנה לאחר שנת השמיטה, הציבור חייב להכיר, שמלבד הלכות ארבעת המינים הנהוגות בכל שנה, שנת השמיטה מחייבת את ציבור הרוכשים, לתת את הדעת גם לשאלות וההלכות העולות בשנה לאחר שנת השמיטה. במדריך שאנו מפרסמים יש מספר דגשים שנועדו לתת לציבור את הכלים לרכוש ארבעת המינים כהלכתם ולקיים את מצוות החג בכשרות, תוך שימת דגש גם על הלכות השמיטה. גם כאן ישנה הזדמנות לציבור לחזק דווקא את חקלאי א"י ואת שומרי השמיטה, ולהעדיף את אתרוגי ארצנו הקדושה", קרא הרב דביר.