תרומה ליד לאחים
תרומה ליד לאחיםיד לאחים

תחשבו על הנשים היהודיות שנמצאות שם לבד, שבויות בכפרים הערביים. תחשבו על הילדים שלהן שגדלים כמוסלמים. תחשבו על יום הכיפורים שלהם.

הן צמות בלי שאף אחד יידע? הן מתפללות יחד בסתר? מה שבטוח, הן מבקשות מבורא עולם שיחוס עליהן ועל הילדים שלהן. שישמור עליהם מהסבל והייסורים היומיומיים.

אנחנו חייבים לעזור להם! אנחנו חייבים לאמץ לפחות ילד אחד ולעזור לו לצאת השנה מהשבי.

רגע, ומה עם היהודים שנפלו בציפורני המיסיון שאת החגים האלו יעבירו בכנסיה נוצרית, תלושים מעם ישראל. ומה באשר לצעירים היהודים שעומדים להינשא לגויות ובכך להינתק רח"ל מעם ישראל ולהוליד גויים גמורים.

אנחנו חייבים לאמץ לפחות יהודי אחד ולעזור לו להיחלץ מציפורני המיסיון. אנחנו מוכרחים לתת יד לאותם יהודים ולמנוע מהם להתבולל.

עזרו לנו לעשות את זה – תרמו עכשיו את "פדיון הכפרות" לפדיון השבויים של יד לאחים. יחד, נעזור ליהודים שבויים ואובדים לצאת מאפילה לאורה ולחזור לעם ישראל.

עזרו לנו לעשות את זה – תרמו עכשיו את "פדיון הכפרות" לפדיון השבויים של יד לאחים. יחד, נעזור ליהודים תועים ואובדים לצאת מאפילה לאורה ולחזור לעם ישראל.

העברת דמי "פדיון כפרות" לפדיון שבויים ותרומות נוספות ניתן למסור בכל שעה במוקד יד לאחים שמספרו 9234* או באתר יד לאחים