פרק חדש של הפודקאסט 'מדברים זהות' מבית ארגון חותם, מציג שיחה בין יו"ר הארגון עמיטל בראלי ותא"ל במיל' אפי איתם בפרק שהוגדר 'בין מלחמה לחלום' על תפקידה ויעודה של מדינת ישראל.

במהלך הפרק משוחחים השניים על הממדים הרוחניים שמתגלים במציאות דווקא מתוך הסבך והעיכובים, ועל האמונה והסבלנות הנדרשים בתקופה המיוחדת שאנו חיים בה.

בשיחה מדבר איתם על החלום היהודי, על מדינה הפועלת מתוך המוסר האלוקי והמתווכת בין הקודש לבין המציאות החולית. "שקיבלנו אותם בנבואה מהר סיני ושאגב, בתקופות שכן תפקדנו היטב פעלנו על פי הכללים האלה. אנו נדרשים להילחם בייאוש, לגלות את החלום ולממש אותו, לחפש תמיד ולמצוא את הנשמה והתקווה ולהביאה לעולם כולו", אומר איתם בפודקאסט.

כמו כן, בימים אלו שמציינים בהם 49 שנים למלחמת יום הכיפורים, בה היה שותף איתם כמפקד מחלקה ואף הוענק לו עיתור המופת על פעילותו בלחימה, עלתה גם המלחמה במהלך השיחה בין השניים. בפודקאסט מתאר איתם רגעים ממלחמת יום הכיפורים שמהם הוא יצא עם תובנות שמלוות אותו עד היום. "חלק מניסיוני בחיים הוא החתונה הבלתי נגמרת שבין הנס והטבע. ראיתי את זה בכל הרבה אירועים שלי בצבא שמי שיגיד לך שהוא יודע בדיוק שאם הוא ימשוך פה וזאת תהיה התוצאה אל תאמין לו. אני פגשתי את זה בפעם הראשונה במלחמת יום הכיפורים".

בסיום השיחה מתייחס איתם לתפקידה של הציונות הדתית ולשליחותה ההיסטורית. "אנחנו צריכים להיות דוגמה אישית. אני חושב שחלק גדול מהיכולת להשפיע היא תמונה באופן שבו אנשים יראו את תוכנית הפועלה, את תוכנית החיים הזאת כחיים טובים, כחיים מרוממים, כחיים שמחזקים את היסודות שהם בכל אחד מעם ישראל. כשאנחנו מהווים דוגמה כזאת אישית וקהילתית ולאומית אז זה מתעורר. ולהפך, כשאנחנו מצטרפים לכל מיני דיבורים על עם ישראל וכל מיני התפרצויות קצרות רוח, אז אם אנחנו כמו כולם, אז אין בנו שום דבר".