שוק ארבעת המינים בירושלים
שוק ארבעת המינים בירושליםצילום: ערוץ 7

מכון התורה והארץ מסביר כיצד יש לנהוג בארבעת המינים הקדושים בקדושת שביעית לאחר חג הסוכות.

במכון מסבירים כי למרות קדושתם של ארבעת המינים, ניתן לעטוף את ארבעת המינים בשתי עטיפות ולהשליכם לאשפה.

הדבר מותר גם באתרוגי אוצר בית דין. בהתייחס למנהג של שמירת ארבעת המינים לשריפת חמץ, כדי לזכות ולקיים בהם מצוה נוספות מסבירים במכון כי ניתן לעשות זאת אך אתרוג שישמר טרי עד לחג הפסח - אין לשורפו.

ביחס למנהג הרווח להכין ריבה מאתרוגים אומרים במכון כי ניתן להכין ריבה מאתרוג שקדוש בקדושת שביעית. עוד מציינים במכון כי במאמר שפורסם לאחרונה פורסמו נתוני בדיקות מעבדה המטילים ספק בטענות לגבי הסכנה בשאריות חומרי הדברה על אתרוגים, באתרוגים מפרדסים שהושבתו והופקרו אין חומרי הדברה כלל.

בנוסף, אין לנעוץ תבלין ציפורן באתרוג קדושת שביעית, מפני שהדבר גורם להפסדו. מאותה סיבה אין לנשוך את פיטם האתרוג כשלא אוכלים אותו. בנוסף, אומרים במכון שאין קדושת שביעית בהדסים שגודלו לצורך מצוה. הדבר נכון לכל ההדסים הנמכרים לצורך ארבעת המינים. מי שקטף הדסים משיח שמשמש גם לשם ריח - עליו לשמור קדושה בהדס ולא להשליכו לאשפה ללא עטיפה.

הרב יצחק דביר ממכון התורה והארץ הסביר: "למרות ששנת השמיטה הסתיימה עדיין משווקים פירות הקדושים בקדושת שביעית ועל הציבור לדעת כיצד לנהוג בהם".