תלמידי הישיבה בריקודים
תלמידי הישיבה בריקודיםצילום: יעקב נחומי