משה הרוש
משה הרושצילום עצמי

1. בעוד שעמדנו בתפילה לבקש על גשמי השנה בחג שבו נחתם דיננו על המים, עמדתי משתומם- ה-אכן כך הוא? האם הגשם תלוי אך בתפילתנו, או שמא גם במעשינו כמו שצופים לנו מדעני האקלים.

מפורסם הדבר בעולם פרסום גדול על השפעת האדם בעליית הטמפ' בכדור הארץ הגוררת נזקי אקלים כמו תגבורת גשמים וסופות חזקות וכד'. ודבר זה נגרם על ידי הגברת התעשייה והשימוש בשריפת דלקים מוגברת הפולטים גזים לאטמוספרה ויוצרים "אפקט חממה". כסמיכה הפרוסה על האדם בשנתו לשמור על חום גופו כך הם גזי החממה מונעים את פליטת החום מכדור הארץ לחלל ובכך החום נשמר בתוך כדור הארץ.

ראוי לציין- אינני עוסק במדעי האקלים ולא למדתי את הדברים לעומקם כי אם ככל אדם התעניינתי ב-"חזון אחרית הימים" שצופים לנו מדעני האקלים, ודא עקא- לדעתי הדלה כנ"ל עוול גדול עשו העוסקים בדבר- שבתחילה זיהו את התהליך כחולי שקיבל את הביטוי "התחממות גלובלית" ובאו אחריהם מדענים או פוליטיקאים וכד' וקבעו נחרצות שהיא מחלה סופנית [ח"ו] והפכו את זה ל"משבר האקלים" ומשכך עשו- הגבירו את הדאגה והלחץ בקרב המאמינים בעולם קדמון, [או תיאורית המפץ ודומיו], והסירו את הדאגה מקרב המאמינים ביוצר העולם, כי כאשר יש יוצר יש תכלית והעולם אינו הפקר.

אם כבר דימיתי את זה לעולם הרפואה ואת כדור הארץ לחולה הנזקק לרפואה, נדמה את מדעני האקלים לרופאים- בעוד שהייתה אז מחלה עוברת של "התחממות גלובלית" היה תפקידם של המדענים לרפא את העולם על ידי כדור להפחתת חום (קרדיט לאחי דניאל על השנינות), אך היום הם החליטו לקחת את התפקיד של החוזים ועסוקים הם בחזון כנ"ל וכל אחד מנבא את מס' השנים שנוטרו לעולם. אנחנו המאמינים בתורת ה' אוהבים את החוכמות ומאמינים בהן, אך לא אוהבים דברי נבואה שלא ממקור אלוקי. ולכן- אם לפני כן הייתה לנו מחשבה להישמע להוראותיהם כי ניתנה הרשות לרופא לרפא, כעת אנו נאמר שניתנה לו הרשות לרפא ולא לנבא ואם כך הוא אין לשמוע להוראותיו של נביא שקר.

2. באחת השיחות בישיבה אמר לנו מו"ר שאנחנו צריכים לעקוף את השמאל מהשמאל, נראה לי שכוונתו שאנחנו צריכים להיות יותר שמאלנים מהם בדברים מסוימים כי אנחנו מתכוונים לש"ש [או שמא כוונתו כעוקפים אותם אז צריך לעשות את זה בצורה חוקית דרך הנתיב השמאלי], אך כל זה היה עוד בזמן שהיה שמאל והיו שם ערכים של הרבות חסד עם הטבע [תנועת ירוקים למיניהם] או עם החלשים בחברה שהתנועות הללו כבר אינם מיוצגים בכנסת בתור מפלגה. היום בערכי הפוסט-מודרניזם לענ"ד צריך לעקוף מימין כמו שנראה בהמשך דברינו.

על כן רצוני להחזיר את הכדור לידיים שלנו, כי אחר שבירכנו "משיב הרוח ומוריד הגשם" הארץ ניתנה לבני אדם. ונראה לי דבר חידוש קטן בפסוק שנקרא השבת בס"ד "ואדם אין לעבוד את האדמה" שהתקשו בו המפרשים וכי לעובדה הוא צריך הלא נתקלל בעבודת האדמה ופסוק זה לפני הקללה, אומר רש"י- לעובדה על ידי תפילה לגשם. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ואדם אין לתפילה לא כתיב אלא לעובדה ומה היא העבודה? [לבד מהתפילה] כעת שאנו לקראת תיקון החטא אנו מבינים שעבודת האדמה היא כבר לא בידיים וככל שמתוקן החטא כך גם העבודה מתמעטת וכעת העבודה שלנו היא בעיקר לשמור על סביבה נקיה. ואין אנו נקיים לגמרי מכל חטא ולא נהיה צדיקים בעינינו לומר לא לנו לעבוד רק בתפילה.

3. אולם, ידוע לי כי המושג "התחממות גלובלית" שעוררתי מן המתים על פניו נתון במחלוקת כי המדען הישר בעניי פרופ' ניר שביב מצביע על כך שההתחממות נוצרת בעקבות יציאת השמש מנרתיקה וכעת היא פועלת בגבורתה, וכמו כן ידוע לי שישנם עוד מדענים מוערכים מאוד כמו פרופ' יונתן דובי שמנסים להסיר דאגה מאל ליבות מקצת בני האדם הלוקים בחרדת אקלים, ומשקיעים את כל הטענות האפוקליפטיות באוקיינוס.

אך גם לשיטתם האדם הוא לא המשפיע העיקרי לגישה של פרופ' שביב, או על כל פנים אינו מחריב את עולמו חפי הגישה של פרופ' דובי. מכל מקום גם הם טוענים שביד האדם להשפיע ולו במעט על סביבה נוחה יותר ובריאה יותר. [וטוב לומר שכדאי לשמוע מה שיש להם לומר כי הם טוענים ומוכיחים היטב כיצד הממשלות פועלות ממש הפוך מהרצוי לשמירה על איכות הסביבה].

מה גם שאין הרגשה נפלאה לאדם מאמין לראות שהעולם כולו הגיע לתובנה שמעשה פשוט של אדם במקום אחד משפיע מקצה העולם ועד קצהו ממש כמו העושה תשובה מאהבה. וכמו כן לראות איך כל העולם מתאחד סביב מטרה אחת לתיקון העולם שכאשר זה יצא לפועל יישאר לנו רק צעד אחד למלכות שדי, כי כשהכל יתעוררו לתשובת הגופנית של העולם ומשם נצעד לתשובה האמונית והשכלית.

נתעורר לרגע מהחלום ונראה כי המציאות נראית קצת אחרת. כל הרצון הגדול של תיקון העולם שהכל חווים אותו מנוהל על ידי ארגוני חסד לאומים [ודי למבין] שמצאו גדר לטפס עליה לפסגת העושר והכבוד, ומשקרים ומסלפים נתונים על מנת לחזק את דבריהם ובכך יקבלו את השליטה. לכן אין לנו ללכת אחריהם ולתרום בעניים עצומות לארגוני החסד הנ"ל כי אם בעינא פקיחא נזקק ונצרף כל דעה על ידי אש התורה בהתבוננות מתוך כלל השיקולים הרלוונטים. והגם שיפת אלוקים ליפת בחוכמה גדולה עדיין יש לו לשכון באוהלי שם על מנת להקבע באנו, לכן יש לנו לעקוף את השמאל דווקא מהימין כי מימינו אש דת למו.

נשוב כעת ונצלול שוב אל החלום על ידי העלאת הרצון להיטיב עם עולם הטבע למקום של תיקון עולם המידות של האדם כי האדם הוא גם כן עולם קטן. וזה הזמן להגיע להלכות המעשיות- אמנם, אני אינני יודע ומעורה בפרטים מה גם שהדברים המעשיים יכולים להיות דבר קטן כמו הפרדת פחים ודבר גדול כמו המרות אנרגיה ולא חקרתי כל צרכי על כל פרט ופרט. לכן אין רצוני לפסוק בצורה חד משמעית על הדברים הגדולים ורק על הקטנות לא נבוז וכל מעשה קטן בבית של חיסכון בצריכת החשמל ומים, הפרדת פחים, וכד' יחשב לנו לדבר גדול. ולדברים הגדולים באמת- אדרבה, הגברת המודעות היא תחילתו של תהליך ויהי רצון שיקומו גדולים ומבינים לחקור לפי אמת מידה אמתית ונכונה ונבוא לידי מעשה.

ואם טיפסנו עד לפה נעלה עוד דרגה אחת בתיקון העולם, לכאורה אם לחום אין דרך החוצה יש לנו לבקש מה' שיפתח לנו את אוצרו הטוב להכניס עוד קור שיאזן את החום, ומעניין הדבר שהפסוק שמדבר על פתיחת אוצרות השמיים (דברים כח) מקדים "יצוו ה' אתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידך" ואומר על זה הגאון ר"א מוילנא (קול התור) שלפני פתיחת השמיים צריכה הקדמה של התעוררות מן הארץ, וכמו כן אומר רפרם בר פפא (ב"ב כה:) שהמפתח לאוצרו הטוב נמצא [או תלוי] בבית המקדש וכשאין בית מקדש אין הגשם יורד מאוצרו הטוב. יוצא שאנחנו חשבנו שמשבר האקלים יביא לבניין הבית נמצאנו למדים שבניין בית המקדש הוא יביא אף את הפתרון לאקלים בריא יותר, וכמה יאה לחתום באחד מבניו של רב פפא.

אל חי יפתח אוצרות שמיים ישב רוחו יזלו מים.