"פעמים רבות מדי אנו אומרים 'זה מורכב' ובזה פותרים את עצמינו מהבעת עמדה או דעה". כך פותח הרב יונה את פינתו השבועית, בקובעו ש"דילמה היא מתודיקה ולא אידיאולוגיה". לדעתו, אמנם יש מקום לראיה מורכבת שכוללת היבטים שונים של סוגיה, אך היא עצמה (המורכבות) אינה תוכן או שאיפה.

"לכן", כך לדבריו, "לא ניתן לפסול כל עמדה מגובשת בטיעון ש"זה פשטני. הסוגיה מורכבת". גודמן מרשה לעצמו לטעון שהקביעה: "זה מורכב" נשמעת יותר מאגפים ליברליים של הציבור. לדבריו, פעמים רבות הם צודקים, וסוגיה מסוימת מורכבת. אך זה לא פותר מהכרעה בה, אלא רק יוצר הבנה שצריך 'להרכיב' את הנושא ולגבש עמדה כיצד פועלים ולמה מחנכים נוכח ריבוי צדדיה.

לדעתו, "המציאות אינה דורשת בחירה רק בין עמדה פשטנית לבין עמדה אדישה שמסתפקת בקביעה 'זה מורכב'. חובתנו החינוכית, אף נוכח מורכבות, לגבש עמדה ודרך פעולה. מסר זה חיוני בעיקר לילדינו, בדור בו כה רבים מעדיפים לא לבחור ולא להכריע.

"סוף דבר", כך הוא אומר, "מורכבות הוא מונח שמתארת מציאות רחבה. אך צריך לזכור שיש תשובה, יש אמת ויש סולם ערכים לאורו אנו מבקשים לחנך ולטפס".