הרב דוד סתיו
הרב דוד סתיוצילום: ערוץ 7

פנחס בן דוד, ששימש בהתנדבות בתפקיד אחראי בית הכנסת וגבאי מלון "דניאל" בהרצליה, פורש מתפקידו בעקבות החלטת בעלי המלון לצרוך את שירותי הכשרות של רבנות שהם ולא את שירותי הכשרות של רבנות הרצליה.

בהודעה ששיגר הגבאי לחבריו הוא טען כי המשגיחים מטעם "הרבנות החדשה" מתנהלים "ברוח כשרות צוהר", ובפועל "המשגיחים באים בסופי שבוע יותר לנופש עם בני משפחתם".

"לא אתארח במלון דניאל", כתב. "אינני משמש כגבאי בית המלון מסוף השבוע האחרון בעקבות מחלוקת בענייני הכשרות החדשה (רבנות שוהם-צוהר במקום רבנות הרצליה)".

לדבריו, "המלון יזם שינוי כדי להקל עליו את הכשרות העירונית (הרצליה) הקפדנית וביקש רבנות מקילה בעקבות הרפורמה של משרד הדתות. לצערי הרב הרבנות החדשה היא ללא משגיחים משל עצמה, גייסה כאלה שהם לא מקצועיים מספיק והם מתנהלים ברוח כשרות צוהר השגחה עם תעודה, ובפועל המשגיחים באים בסופי שבוע יותר לנופש עם בני משפחתם".

"בתחילה עוד סייעתי למשגיחים כי לא הייתה חפיפה כלל בין המשגיחים הקודמים לנוכחים", ציין, "אך כשגיליתי שהכל הפקר, ניתקתי מגע איתם ומראש השנה אינני יושב לאכול אוכל מבושל במלון. ובעקבות שאלות של אורחים לא הסתרתי את דעתי על הנעשה, מנכ"ל המלון שאדי ביקש שאעזוב את תפקידי. כמובן הבהרתי לו שאינני עובר על צו מצפוני ואעביר מידע אמת לכל מי שישאל כך היה גם בעבר וכך בעזרת השם יהיה בעתיד".

מחלקת הכשרות בשוהם מסרה בתגובה: "מלון דניאל עבר לכשרות של רבנות שוהם לפני קרוב לחודשיים.
נהלי הכשרות לא ירדו בשום צורה מהנהלים שהיו בתקופת רבנות הרצליה, והם בהתאם לדרישות הרבנות הראשית. אנו שמחים בכך שרמת ההשגחה בבית המלון מעולה, ואף השתפרה מאז כניסתנו למקום במובנים רבים כגון מעקב צמוד יותר על הסחורה הנכנסת, איכות ברירת הקטניות, הכנת המלון לשבת, הגעת מפקח כשרות לביקורת לפחות אחת לשבועיים ופרטים נוספים".

"המשגיחים של בית המלון מצויינים, מועסקים בהפרדת משגיח-מושגח (בניגוד לעבר במלון) והם נבחרו בקפידה ע"י רבנות שוהם מתוך מועמדים שונים. כל השמצה של מי מהמשגיחים היא הכפשה נוראית ושקר מוחלט. התקיימה חפיפה של מנהל מחלקת כשרות שוהם עם המשגיח הקודם של המלון ואף ביקשנו לעשות חפיפה נוספת עם רבנות הרצליה ושקלנו את המשך העסקת המשגיחים הקודמים, אך נתקלנו בסירוב לשיתוף פעולה בכל נושא שהוא".

"פנחס היה מסוכסך עם המשגיחים הקודמים ופנה באופן תדיר למנכ"ל המלון בתלונות שונות לגבי ההשגחה, דבר זה המשיך גם בתקופתנו. ההחלטה על הפסקת הקשר עם פנחס היתה של המלון בלבד עקב חוסר שביעות רצון מתיפקודו, הן בשל תלונות חוזרות ונשנות של אורחים כלפי היחס הפוגעני שלו, והן מכך שעלו תלונות לגבי התנהלות בכספי התרומות לבית הכנסת, אשר מחמת צנעת הפרט אין לפרסמם. מיותר לציין שלמחלקת הכשרות של שוהם אין ולא היה שום צד בעניין הפסקת הקשר עם פנחס. זהו בסך הכל ספין נוסף המנסה לפגוע באיכות הכשרות המעולה של רבנות שוהם".