ניר חפץ: הפסוק ששכנע אותי להיות עד מדינההמקור, רשת 13