לדברי הרב יונה גודמן, אנשים שונים מתמודדים עם קשיים שונים ומגוונים. אחד גרוש והשני מתמודד עם קושי בריאותי משמעותי. אחת אלמנה והשנייה מתמודדת עם משבר כלכלי עמוק. אחד מחתך סוציואקונומי מסוים ושכנו מחתך אוכלוסייה אחר לגמרי.

הרב יונה מדגיש שאסור להשוות בין המקרים ובין האנשים, וכל אדם מתמודד עם משהו אחר לגמרי. ברם, פעמים רבות הוא מרגיש שאנשים שאינם מתמודדים עם קשיים כאלו, מחפשים לחיות בחברה בה יש רק אנשים כמוהם. בלי משים (ואולי עם משים...) הם יוצרים סוג של 'חברת בוטיק', בה משתתפים וחברים רק 'אנשים כמוהם'.

לדעת הרב יונה, חברה כזו נראית 'איכותית' אך היא בעצם לוקה בחסר במובנים רבים. היא לא מעשירה את חבריה בעזרת המפגש עם אנשים שונים מהם; היא מקטלגת אנשים לפי מאפיין מסוים שלא בהכרח מעיד כלל על האישיות ובעיקר, היא מקדמת מסר מעוות לילדינו, אותם אנו מבקשים לחנך לאור ערכים בסיסיים של "ואהבת לרעך כמוך".

הרב יונה קורא לנו להיפתח לסוגי אנשים אחרים, לא מתוך מניע של 'חסד' אלא מתוך חברות פשוטה ואמיתית.

לדבריו, בזה 'נרוויח' בעצמנו, וגם נוסיף נדבך משמעותי בחינוך ילדינו.