לפיד: מי שמאמין בדמוקרטיה כשהוא מנצח, צריך להאמין גם כשהוא מפסידכאן 11