בועז ביסמוט חותם על אמנת חומש
בועז ביסמוט חותם על אמנת חומשצילום: אלעזר ריגר

ברוך ה', עם ישראל הכריע בבחירות האחרונות לכיוון היהודי הלאומי. להקים ממשלה שרוצה בחיזוק התורה בישראל, בחיזוק הביטחון של אזרחי ישראל, ובחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל, בהרמת כבוד ישראל בארצנו.

עם זאת, עתה על הממשלה החדשה שבע"ה תקום לפרוע את החוב, ולמלא את הציפיות אשר מצפים הבוחרים מנבחרי העם, שליחי הציבור של המחנה הלאומי והדתי.

אחד הדברים הטובים שיצאו מהקמת הממשלה האחרונה, הוא המראה שהציבה ממשלה זו ל- 12 שנות ממשלות נתניהו.

כשעלה הנושא של הסדרת הישיבה בחומש (לאחר הפיגוע שבו נרצח הקדוש יהודה דימנטמן הי"ד), וטענו כנגד נציגי הימין בממשלה מדוע אינם פועלים להסדרת המקום, הם ענו ובצדק, שגם במשך 12 שנות ממשלות נתניהו לא הסדירו את הישיבה והיישוב בחומש, ולא בטלו את חוק ההתנתקות.

כשטענו כנגד נציגי ימינה, מדוע אינם מסדירים את ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון כהבטחתם, הם ענו שגם במשך כהונת ממשלת נתניהו, לא הסדירו את ההתיישבות הצעירה.

וכך לגבי השינויים במערכת המשפט. הממשלה האחרונה הציבה 'מראה' לממשלות הימין הקודמות בראשות נתניהו, איך הם לא ממשו בפועל מדיניות של ממשלת ימין, ובהרבה דברים הקפיאו ועצרו מהלכים חשובים לשינוי מערכת המשפט, כחוק פסקת ההתגברות ועוד.

עתה הגיע הזמן לעמוד במילה, לעמוד בהתחייבויות. ליישם באמת מדיניות של ממשלת ימין יהודית לאומית.

ובראש ובראשונה לבטל את החוק המרושע האוסר על יהודים להתיישב בארצם, חוק ההתנתקות, ולהסדיר מיד את הישיבה בחומש ולאפשר לה לבנות מבני קבע במקום, וכן לאפשר לאברכי הישיבה לגור במקום.

וכך לגבי היישוב אביתר שנמצא במקום אסטרטגי, ולאחר הפיגועים שאירעו בצומת תפוח, התעוררה הדרישה הלאומית הצודקת להקים יישוב במקום, ובזמן ממשלת נתניהו דחו את הדרישה ולא אפשרו להקים יישוב, ודווקא בממשלה האחרונה לפחות סוכם על מתווה להקמת יישוב במקום. הגיע הזמן ליישם את ההבטחה בפועל, אי אפשר לדרוש מנציגי ממשלה שרובה שמאל ומיעוטה ימין לקיים הבטחתה להקמת היישוב אביתר, ובממשלה שכולה ימין, לא לבצע זאת מיידית בפועל.

וכן לגבי השקט שדווקא הממשלה האחרונה השיגה בגבול עזה, לא יתכן שממשלה שרובה שמאל תביא ביטחון ושקט ליישובי עוטף עזה, וממשלה ימנית לא תוכל להמשיך לשמור על הביטחון והשקט הזה.

המבחן עתה הוא במעשים, המבחן הוא ביישום ההבטחות לאזרחי ישראל.

בקיום מצוות יישוב ארץ ישראל וירושתה בכל מרחבי ארצנו, ביהודה ושומרון, בנגב ובגליל ובגולן.

בחיזוק הביטחון והמשילות בכל רחבי ארץ ישראל ובפרט בערים המעורבות ובנגב ובגליל.

בחיזוק קול התורה בישראל, חיזוק הישיבות ובתי המדרש ומוסדות החינוך. בחיזוק לימוד היהדות במוסדות החינוך הממלכתי. בחיזוק ציביונה היהודי של מדינת ישראל בכל התחומים.

שליחי הציבור, נציגינו הנאמנים, חזקו ואמצו, והקימו ממשלה שתיישם את כל הערכים הנ"ל למען המשך בניין ותקומת עם ישראל בארצו לאור תורתו הגואלת.

למען השתתפותנו עם אל בקירוב הגאולה ובהחזרת שכינתו לציון.

נזכה לראות בהמשך גאולתן של ישראל, 'אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו'.