בדואים מיידים אבנים על שוטרים בנגב
בדואים מיידים אבנים על שוטרים בנגבצילום: DAVID BUIMOVITCH/FLASH90

מכון ריפמן לפיתוח משותף בנגב שהוקם על ידי יהודים ובדואים לזכרו של שמוליק ריפמן ז"ל ממנהיגי הנגב הבולטים ערך עבודת חקר ממושכת שאת עיקר מסקנותיה בדבר ניהול האתגר של החברה הבדואית בנגב שלח לראשי מפלגות השלטון המיועדות בבקשה לשלבם בעבודת הממשלה .

במסמך מפורט לקראת הקמת הממשלה משרטט המכון לממשלה המיועדת קווים מרכזיים - הקמת ועדת שרים לנושא הבדואי עם שר יעודי בראשה ועם מטה מקצועי מתכלל בדגם של מהלכים לאומיים מגוונים להם נדרש תכלול רב מערכתי כדוגמת פינוי סיני והקמת תל מלחתה (בסיס, נבטים) , טיפול במפוני גוש קטיף, מטה הדיור בשנות התשעים שחודש גם בשנות האלפיים.

עוד מציע המכון לקחת אחריות מוניצפאלית בשרותים ארעיים דרך אשכולות אזוריים על הפזורה שמונה מעל רבע מהאוכלוסיה הבדואית ואיננה שייכת לשום רשות מקומית, בנושא הניהול המקומי מוצע לא לשנות את מבנה הבחירה ברשות המקומית אלא להצמיד לראש הראשות הנבחר ובהסכמתו מנכ"ל ממונה שיקבל גם סמכויות וכח מהמדינה למילוי מדיניות הרשות הנבחרת, המסמך קובע יעדים לגביית ארנונה ולמינהל תקין והשלמת הקמת רשות חינוך ייעודית.

לנושא התכנון והפיתוח מוצע להקים ועדת תכנון עצמאית שתהיה לה שליטה כוללת בתוקף חוק ועל השטח כולו, ולנושא המשילות והשיטור מוצע תגבור של כח אדם לצד פיצול הכח לשיטור מקומי ומרחב ייעודי כדוגמת שיטור פדארלי ומקומי במדינות אחרות.

חגי רזניק ראש מכון ריפמן אמר כי "הנגב הוא אחד האתגרים המרכזיים של מדינת ישראל. צוות המכון מברך את הממשלה נבחרת וישמח לשרת אותה בידע מגובה מחקר כיצד להפוך את הנגב למקום טוב יותר לחיות בו. אי קידום החברה הבדואית היא חסם לפיתוח הנגב כולו. ולכן יחד בדואים ויהודים התגייסנו לאתגר".