חשבון חשמל
חשבון חשמלצילום: חברת החשמל

חברת החשמל מודיעה על מבצע שמיטת ריביות ועמלות שמטרתו עידוד לקוחות פרטיים ועסקיים לשלם את כלל חובותיהם השוטפים בגין שימוש בחשמל מאז תחילת שנת 2020. במקביל הודיעה החברה לפני מספר שבועות כי לקוחות שלא יסדירו את חובותיהם, ינקטו כנגדם אמצעי אכיפה.

כחלק ממהלכי חברת החשמל לטובת לקוחות החברה ובמטרה לצמצם את היקף החובות הפעילים, מודיעה החברה על המבצע על מנת לעודד את לקוחותיה לשלם את כלל חובותיהם השוטפים החל משנת 2020 ועד היום בגין שימוש בחשמל.

במהלך תקופת המבצע יוכל כל לקוח אשר צבר חובות החל מינואר 2020, להסדיר את חובו ללא תוספת ריביות ועמלות ובפריסת תשלומים נוחה.

מבצע שמיטת ריביות ועמלות מיועד ללקוחות שצברו את חובותיהם בגין חשבונות שהופקו במהלך שנת 2020 אשר יסדירו את חובם עד לסוף נובמבר. לקוחות חייבים שישלמו עד 3 תשלומים יקבלו פטור מלא מתשלום ריבית ועמלה על כל החוב, לקוחות שישלמו בין 4 ל 5 תשלומים יחויבו ב 30% מסכום הריבית והעמלה. חשוב לציין כי מדובר במבצע שיסתיים בתאריך 30.11.22.

ניתן לבצע את פריסת החוב באתר החברה ובערוצי השירות הנוספים.

במקביל, לאור החובות הרבים שנצברו בגין אי תשלום שימוש בחשמל, החלה החברה לנקוט אמצעי אכיפה כנגד לקוחות חייבים . מבצע האכיפה כולל בעיקר לקוחות עסקיים ולקוחות שהם סרבני תשלום ובכל מקרה לקוחות שאינם נמנים על אוכלוסייה מוחלשת, להם החברה מציעה סל פתרונות.