בעזרת השם, בשבת הקרובה נקרא בפרשת השבוע על קניין מערת המכפלה,

כאשר אברהם אבינו מחפש את המקום המתאים ביותר לקבור את שרה, הוא מגיע למערת המכפלה - למקום הקדוש הזה, בשדה הזה והמערה אשר בו, הוא מוצא שם את המקום המיוחד שמחבר שמים לארץ, פתח גן עדן, כאן זה המקום לקבור את שרה.

המקום הזה בו נקברת שרה, הוא המקום שמחבר אותנו לארץ הזאת בחיבור נצחי, מקום שבו הקשר של עם ישראל לארץ הזאת הופך להיות קשר בל ינתק.

ובשבת הזאת בעזרת ה' רבבות אלפי ישראל יבואו לפקוד את קברי אבות, ולהצביע ברגליים, על הקשר הבל ינתק בין עם ישראל לארץ ישראל, עם התקשרות לפלא הנצחי הזה, הגדול, הבלתי פוסק, עם הנצח שמחבר לשורשו, שענפו מרובין, שעתידו עוד לפניו,

ובעזרת ה', נברך את כל עם ישראל, שמהשבת הזאת, נשאב כוח, ואמונה, בנצח ישראל ובעתיד הגדול של עם ישראל מכוח העבר הגדול שלנו, ואת כל אלא שיבואו לחברון, נברך אותם, ונחזק אותם שיבואו ויזכו להתעלות בקדושה ובטהרה להתחבר עם מקורות הנצח שלנו.