ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, אורי פינסקי, מתאר את המחאה המשותפת של כלל רבני הציונות הדתית מול החלטת הצבא לבטל את הפלוגה הנפרדת בקורס קציני שריון.

פינסקי מציין בפתח דבריו כי מדובר במגמה שבנקודת הקצה שלה העובדה שבקורס קציני השריון לא יכול מי שמעוניין לשמור על ההלכה לשרת, שכן הם מחויבים להיות יחד עם בנות בפלוגה קרבית, על כל המשתמע מכך.

בדבריו מעיר פינסקי כי הבעיה אינה רלוונטית רק לתלמידי ישיבות ההסדר אלא לכלל המבקשים לשמור על אורח חיים הלכתי תורני ובהם בוגרי מכינות ואחרים. האיסור לשרת ביחידה קרבית מעורבת, הוא מציין, חוצה ומוסכם על כלל רבני ורבניות הציונות הדתית לגווניה ופלגיה.

"אף אחד לא התייעץ איתנו, לא שאל אותנו ולא דיבר איתנו. הצבא יודע היטב את הבעיה בכך וזה גם סותר את פקודות השירות המשותף בצה"ל, ובנוסף מדובר במגמה קשה וחמורה. היום אי אפשר לשרת בחיל התותחנים ולשמור על ההלכה. למה? לא ניתן לשרת בהגנת הגבולות, באיסוף הקרבי וב-669. לאן זה הולך?", הוא שואל.

על תוכנה של פקודת השירות המשותף, מסביר פינסקי כי זו כוללת הבהרה לפיה לא ניתן לחייב חייל המעוניין בכך לשרת ביחידה שאינה נפרד. במקרים נדירים שמפקד זרוע מבקש וראש אכ"א מאשר הדבר אפשרי למרות זאת. האם במקרה הנוכחי מדובר במקרה קצה או בצורך מבצעי?, שואל פינסקי.

על השאלה אודות ההתמקדות באיסור השהות המעורבת דווקא בתוככי הצבא בעוד בוגרי החינוך הדתי משולבים בעבודה מעורבת, לומדים באקדמיה מעורבת ועוד, משיב פינסקי ואומר כי אכן זו המציאות במגזר הדתי לאומי, אך המציאות ביחידות קרביות בהן החיים משותפים לחלוטין אינה קרובה לכל מה שהכירו בני ובנות הציונות הדתית בסניף בתנועת הנוער ולא מה שיכירו בעבודה או באוניברסיטה. הדברים נוגעים לזיעה המשותפת, לנשיאת האלונקה יחד, לשהות המשותפת והצפופה בתוך טנק ועוד, "אין מה להשוות", הוא קובע, "זה עולם אחר לגמרי. אני שומע רבנים משיא הליבראל שמדברים במונחים קשים שלא אומר אותם. מדובר בפגישות של קצינים בכירים עם רבנים מכל קצה הקשת, מהרב גורדין, הרב טהר לב, הרב מדן והרב גלעד ועד הרב חננאל אתרוג, הרב שפירא והרב דרוקמן, כולם אומרים שאסור לשרת בשרות מעורב בצה"ל והאיסור נוגע גם לבנים וגם לבנות".

בהתייחס לכך שרבני הר עציון הם מובילי המחאה, אומר פינסקי כי ניתן ללמוד מכך קל וחומר, ולכך ניתן להוסיף ולהזכיר את הקריאה הגדולה שעליה חתמו רבנים מקצה לקצה נגד המגמה הזו.

"באהבה גדולה לצה"ל ושיתוף פעולה מלא עם צה"ל וקריאה לשרת, אנחנו אומרים שאם צה"ל הגיע, אחרי כל האזהרות, למצב שבו הרב יעקב מדן שלחם ביום כיפור ונלחם למען השירות בשיריון והישיבה שלו שלחה מחלקה שלמה לשיריון למרות הרצון של בחורים להגיע לחי"ר, שכנעו אותם שמה שדרוש הוא שירות בשיריון והובטח שיהיה בסדר, ופתאום בקורס קציני שיריון זה לא בסדר. אם הצד הליבראלי אומר את זה, אז לאן הגענו?".

ואולי קיימת היחלשות ברמת ההשפעה של רבנים על החלטות תלמידיהם? פינסקי מזכיר את הנתונים לפיהם מחצית מבוגרי החמ"ד ממשיכים למסגרות ההמשך השונות. בישיבות ההסדר החלו את השנה 2200 תלמידים ובישיבות כולן יש 12000 תלמידים כך ש"בסופו של דבר מדובר במאסה מאוד משמעותית של בחורים. בנוסף, האמירה של הרבנים בהקשר הזה לא שנויה בשום מחלוקת בין הרבנים, בניגוד לשאלת גיוס בנות שעל כך יש מחלוקת".

פינסקי מספר כי קריאת רבני הישיבות תופץ בכלל מסגרות החמ"ד. ניתן לשער שיהיו תלמידים שיגיעו ל-669 למרות שאסור ולהערכתו כחלוף השנים מספרם יירד. "האם בחיל התותחנים שהדיר בפועל את שומרי ההלכה משורותיו יישארו דתיים? כמעט ולא. לכן רואים שהמסרים מחלחלים כמו שחילחלו המסרים של חשיבות ההליכה לסיירות כשהוקמו המכינות. אנחנו צועקים בכל פורום בצבא שהמסרים החדשים יסיטו את הספינה למקומות אחרים ואפשר לעצור את זה".

לטעמו ולהערכתו של פינסקי מדובר בסוגיה פתירה וגם אם אין רצון לערב את סוגיית ההסדר בפוליטיקה, ניתן לצפות שעם כניסתה של ממשלה חדשה ייכללו בהסכמי הקמתה הקריאות לתקן את החקיקה. "הצענו גם כיצד לבצע את תיקוני החקיקה כך שיעגנו את חובת הצבא לאפשר לכל חייל שומר הלכה, וזה יכול להיות גם מסורתיים ולא רק דתיים, שירות בניגוד לאמונתו והשקפתו".

עוד מתייחס פינסקי גם לסוגיית המגזר החרדי ומציין כי המדינה פונה לחרדים וקוראת להם להתגייס, ובישיבה מיוחדת שהתקיימה בכנסת קם חבר הכנסת פינדרוס ושאל את נציגי אכ"א למה להתגייס כאשר גם הרב דרוקמן צועק נגד ההתנהלות שלכם. שאלתו זו של פינדרוס מבהירה את חשיבות הסדרת הסוגיה על כל השלכותיה לכלל המגזרים.

"חודשים ארוכים אנחנו במהלכים עם כל הגורמים, מהרמטכ"ל ראש אכ"א ואחרים בכל דרך, בפגישות, במכתבים ועוד, מתחננים", אומר פינסקי ומספר כי כבר לפני שנתיים פגש קצין בכיר שאמר לו שלא צפויה בעיה בסוגיה זו. פינסקי השיב לו שכאיש צבא הוא אמור להיסמך על מודיעין טוב, ובמקרה זה המודיעין שלו לא טוב, "הרבנים מכל קצות הקשת מתנגדים לזה. חייבים לתקן את זה".