רבני אירופה
רבני אירופהצילום: יחצ

בעקבות המסע ההיסטורי של חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" לפני כשבועיים בישראל מפרסמים בהנהלת 'מרכז רבני אירופה' את ההחלטות שהתקבלו בעקבותיו.

ב'קול קורא' שפרסמו בימים אלו מתייחסים חברי הנשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" לשורה של נושאים הדורשים התייחסות ופעילות שוטפת בקהילות היהודיות ברחבי אירופה.

במרכז הנושאים ניצב נושא 'שלמות כרם ישראל' ושמירה על זכויותיהם הגשמיות והרוחניות של הקהילות היהודיות באירופה.

חברי מועצת רבני אירופה קוראים לפעול בכל תוקף כנגד חוקים המהווים סכנה ברורה להמשך קיום העם היהודי.

"חוק השבות הינו הפרה בוטה להלכות התורה, המכניס רבבות גויים לנחלת ה'. כמו כן, על כל רב ומנהיג קהילה לעמוד על המשמר, לא לתת לאותם נכרים להיטמע בתוככי הקהילות ולהקפיד ביתר הקפדה לבירור מקיף על יהדותם על פי ההלכה" נכתב.

לגבי נושא הגיור נכתב כי "מעשה גירות לא יוכר על ידי הרבנים אלא אם כן נעשה בבית דין קבוע ומוכר, ויש להקפיד שהמועמדים לגיור יהיו אחרי הכרות מעמיקה לאורך זמן ורק לאחר מכן להביאם בפני בית דין לגיור. מועצת רבני אירופה רואה בחומרה רבה את אותם רבנים שאינם מומחים לגיור הבאים לערים באירופה על מנת לערוך גיורים. אנו מבקשים לדווח על כל תופעה כזו לאחראים על כך במשרדי הארגון".

כדי לשמר את יכולת הקיום של הקהילות היהודיות הוחלט כי "תמונה ועדה מיוחדת לבדיקה מהותית בנושא עלויות מוצרי המזון באירופה ובהדגש על הבשר הכשר, בכדי לתת את האפשרות לרכוש מוצרים כשרים במחיר השווה לכל נפש.

"אנו מבקשים בזאת לכל מי שיש בידו רעיון לעניין מהותי זה ליצור קשר מידי עם הנהלת המרכז וכן תוקם ועדה מיוחדת בה יכהנו חברי המועצה לתיאום עם גורמים פוליטיים וגורמי ממשל בנוגע לחוקי הגבלות לשחיטה כשרה".

עוד נכתב ב'קול קורא': "לאור מספר תקלות הלכתיות אשר נמצאו על ידי מומחים למקוואות טהרה, קבעו הרבנים כי על פי הלכה חייבים לבדוק את המקווה באופן יסודי לפחות פעם אחת בשנה.

כן יש להקפיד לבדוק מדי מספר שנים את ספרי התורה ולהגיהם כמובא בהלכה. לאור דרישה שעלתה מהשטח נכתב כי "ועדת רבנים מיוחדת תוקם למציאת פתרון בעיות מקומות לקבורה על פי ההלכה".

לסיום התייחסו הרבנים למצב באוקראינה וכתבו כי "מועצת רבני אירופה מבקשת בכל לשון מרבני הקהילות לעשות ככל אשר לאל ידם ונדיבות לבם למציאת פתרון חינוכי הולם לפליטי המלחמה מאוקראינה ולשלב את ילדי הפליטים במסגרות החינוך היהודי במקום מושבם הזמני, לבל ידח ממנו נידח.

"חברי מועצת רבני אירופה וכלל הרבנים עומדים בתפילה ובברכה לרבני מדינת אוקראינה העומדים על משמר הקודש במסירות נפש עילאית למען שמירת היהדות בארצם. כולנו תפילה שישובו במהרה למקום מושבתם מתוך שלום ושלוה".