אז מה פתאום ישיבת הסדר מוציאה שיר?, "אנחנו ישיבה שהיא כמו משפחה שלומדת תורה בשמחה ופשוט יש בה באמת הרבה מהטוב הזה של שיר וניגון", מסבירים התלמידים.

"ככה שרצינו להעביר מהשמחה הזו הלאה לעוד אנשים עם 'ניגון ראש חודש כסלו' של חב''ד שאיכשהוא עד עכשיו לא היה לו ביצוע טוב ברשת, "הסיבה הפנימית שבחרנו את המילים הקדושות האלו היא הזוהר הקדוש.

בזוהר חדש פרשת בראשית מובא שדוד המלך אומר כאן בעצם - הללוהו בצלצלי שמע? הללוהו בצלצלי תרועה? בנבל, בכינור, בתוף? – כל זה לא יספיק להלל את ה' יתברך... אז מה כן? כל הנשמה תהלל י-ה הללויה – רק שירה וניגון מעומק הלב והנשמה תחשב הלל להשם".