בנק לאומי
בנק לאומיצילום: דוברות

בנק ישראל יטיל קנס כספי של כ-800 אלף שקלים על PEPPER מקבוצת לאומי, מאחר שלא העביר נתונים על שיקים שלא כובדו מפאת כיסוי חסר.

מבדיקת הבנק עלה כי בסך הכול חסרים נתונים של כ-10,000 לקוחות.

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הטיל את הקנס בהתאם לסמכותו לפי חוק נתוני אשראי ובשל הפרת החובה להעביר מידע למערכת נתוני האשראי כנדרש על פי החוק.

סכום הקנס נקבע לאחר הפחתה של 70% מגובה הקנס הבסיסי, זאת נוכח העובדה כי עד להפרה זו, בשלוש
השנים האחרונות לא הפר הבנק את הוראות החוק נתוני אשראי והרגולציה הנובעת ממנו ולאור
קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות אשר הובאו בפני הממונה .

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, אייל חדד, הסביר כי "המידע המדווח למאגר נתוני אשראי משפיע על מיליוני לקוחות ועליו מסתמכים נותני אשראי בבואם להחליט האם להתקשר בעסקת אשראי עם לקוח. החוק מייחס חשיבות רבה לדיוק ולמהימנות של נתוני האשראי שמעביר מקור מידע למאגר. שלמות המידע ואמינותו חשובות לאין שיעור, לכן החלטתי להטיל על בנק לאומי עיצום זה. כולי תקווה שהפרות כאלה לא ישנו ותישמר רציפות הדיווח, איכותו ודיוקו על ידי כלל מקורות המידע המדווחים למאגר נתוני אשראי".

מלאומי נמסר: "בעקבות תקלה, לא הועבר מ-PEPPER מקבוצת לאומי מידע למאגר נתוני האשראי כנדרש בגין לקוחות עם צ'קים חוזרים. הבעיה דווחה לגורמים הרלוונטיים ותוקנה מאז. יודגש כי בשום שלב לא הייתה פגיעה בנתוני האשראי של לקוחות PEPPER”