טוטו
טוטוצילום: לוגו

בית המשפט המחוזי קבע כי פלסטיני תושב עזה שזכה בטוטו בישראל יחוייב לשלם מס כדין למרות שהזוכה טוען כי הוא פטור מהמס היות ואינו תושב ישראל. בנוסף, בית המשפט חייב אותו בתשלום הוצאות משפט בסך של 30 אלף שקלים.

השופט אביגדור דורות החליט לדחות את הערעור שהגיש העזתי בדרישה לקבל בחזרה את המס שנוכה מסכום הזכיה. המערער זכה במשחק טוטו בשנת 2015 בסכום של 45 מיליון שקלים שמתוכו נוכו 30 אחוז מס.

בערעור ציין הזוכה כי לאחר שאינו תושב ישראל, הוא זכאי לפטור מלא מתשלום מס בישראל. בערעור הוזכר 'הסכם פריז' שנחתם בין ישראל לאש"ף שם נקבע כי מדינת ישראל תגבה מס מפלסטינים שביצעו פעולות כלכליות בישראל. ישראל התחייבה להעביר 75 אחוז מהמס לרשות הפלסטינית. בשל כך, המערער טען כי הוא לא קיים שום פעילות כלכלית בישראל.

כאמור, השופט דחה את הערעור והסביר כי "הסכם פריז אינו רלוונטי לעניינו. במסגרתו נקבע כי כל צד יוכל לקבוע את הסדרי המס שלו, וכך נעשה בענייננו. מצאתי כי יש מקום לדחות את טענת המערער בנוגע להסכם פריז ולקבוע כי אינו רלוונטי לענייננו".