אגד תיק תק
אגד תיק תקצילום: תומר פדר

משרד התחבורה קיבל את בקשת החברות "דן" ו"אגד", המפעילות את שירותי התחבורה הגמישה "באבל" בגוש דן ו"תיק תק" בירושלים בהתאמה, שלא להאריך את השירות הניסיוני בתנאי הסבסוד הנוכחיים.

הניסוי יימשך בשירות "קוויקר" בעמק חפר ו"תיק תק" בחיפה. המשרד יקצה את המשאבים המתפנים מהניסוי לטובת הרחבת שירות התחבורה הציבורית הסדיר.

משרד התחבורה בוחן בשלוש השנים האחרונות שירות מותאם ביקוש, במטרה לבחון רובד שירות נוסף של תחבורה ציבורית, השם דגש על רמת שירות גבוהה, אמינה, נוחה, מהירה ויעילה יותר.

בתקופה זו נערכו שינויים במודל ההפעלה להיטיב עם השירות בגוש דן ובירושלים, אבל לא הביאו לשיפור במדדי התפעול והשירות המתבקשים. נוסעים המחזיקים יתרת נסיעות בשירותים שנזכרו לעיל, יזוכו לכרטיס האשראי.