הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלוצילום: אריה כץ

שני שלבים בכל לימוד:

בראשון אנו נקראים להיות "מודים על האמת". להיכנס לתוך עולמו של החכם, להזדהות עימו, לראות בו את חזות הכל, לכבות את חוש הביקורת של עצמנו ולהאזין במלוא העוצמה לדבריו, להביא את כל הראיות האפשרויות ולתרץ את כל הקושיות נגדו.

ועל ידי כך מתרחבת הדעת, מתאפשרת טלטלה בנפש שפותחת אופקים חדשים, נקשרים אל מסורת התורה ואל חכמיה, פוגשים עולם סוער ומתלהב, וחיים בענווה ובקבלה של צינורות רבים בהם זורמת תורת חיים.

בשני אנו נקראים להיות "דובר אמת בלבבו". שם אנו מדליקים את עצמנו מחדש; שם אנו בוחנים מה מתקבל ומה לא; שם אנו בוחנים האם הדברים מתיישבים היטב על הלב שלנו, המיוחד לנו; שם אנו תרים אחר האות המיוחדת שלנו בתורה, והאם היא מזדווגת יפה עם מה שפגשנו מחוצה לנו; שם אנו ממזגים שיטות שונות ודרכים שונות, כשכל אחת תורמת את תרומתה.

ועל ידי כך מתרחבת הכנות והיושרה, מתאפשרת ביקורת ובחינה, הופכים לחלק ממסורת התורה וחכמיה, פוגשים עולם חרישי ומדויק המתלהב בצנעה, חיים בענווה של הכרה שאנחנו רק חלק ולא העולם כולו אך נאמנים לעצמנו, וזו תורת החיים המיוחדת לנו.