יום הגיוסאיגוד ישיבות ההסדר

ישיבות ראש העין, אשקלון, בית אל וכוכב יעקב הן ארבע מתוך מספר ישיבות בעלות מסגרת "שילובים" המשלבות בין לימוד התורה ועולם בית המדרש לבין השירות הצבאי ותרומה משמעותית לקהילה ולמדינה.

הבוקר היו אלו תלמידי הישיבות אשר התגייסו אל שירותם הצבאי.

מסלול התלמידים הייחודי בישיבה בו השנה הראשונה היא שנת לימודים בישיבה ובה מעמיקים בלימוד אמוני-תורני ובהכנה לצבא. לאחר מכן התלמידים יוצאים לשירות צבאי למשך שנתיים ולבסוף חוזרים לעוד שנת לימודים בישיבה כהכנה לחיים. כמו כן, בתום שנת השירות הצבאי הראשונה, התלמידים חוזרים לחודש וחצי בישיבה ומתמלאים בכוחות מחודשים לקראת שנת השירות השנייה.

כל אחת מהישיבות הללו מתמקדות בעשייה משמעותית ולימוד מעמיק, כל אחת במקומה. ישיבת ההסדר אשקלון פועלת עם מחלקת הרווחה של העירייה ומסייעת באופן קבוע לאוכלוסיות חלשות ונזקקים בעיר. "החינוך התורני במהותו מחייב השפעה החוצה, פעילות ותרומה מעבר למעגל האישי. זו מהות הגיוס והשירות הצבאי, התרומה והעשייה המשותפת למען המדינה והארץ", אומר ראש הישיבה, הרב אביהו פישפדר אשר ליווה את תלמידיו אל גיוסם.

"התלמידים בישיבה לוקחים חלק משמעותי בשירות הצבאי שלהם כחלק מהאחדות בעם ישראל וזאת מתוך שאיפה להאיר את אור התורה והאחדות אל שאר חלקי העם", מספר ראש ישיבת ראש העין, הרב גלעד חלא בבקו"ם. ההתרגשות הייתה בשיאה, גם לתלמידים וגם להוריהם, אשר רקדו יחד בטרם עלו לאוטובוסים. התלמידים התגייסו לשתי מחלקות בגדוד "נצח יהודה" כקבוצה מאוחדת, חברים יחד לאורך שירותם הצבאי אשר יעמדו אחד לצד השני ויחזקו זה את זה בכל קושי.

בשיחה עם הורי המתגייסים הם סיפרו כי ילדיהם מתרגשים לקראת הגיוס ורואים בכך משמעות רבה. "הוא מרגיש שעכשיו הוא יכול לבטא את התורה שלמד בבית המדרש במציאות שמחוצה לו. הוא מתרגש מהאפשרות להרחיב אופקים, להכיר עולמות חדשים דווקא מתוך המעמד הנפשי התורני אותו בנה בישיבה", אומר אחד ההורים. כמו כן, ההורים מסבירים כי הם מרגישים רגועים ויודעים שהגיוס של תלמידי הישיבה יחד יאפשר להם לעמוד אחד לצד השני ולחזק זה את זה, דבר שהוא חשוב כל כך בזמני קושי ומשבר.