חתונה
חתונהצילום: ISTOCK

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר כשנתיים מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצויים למתלוננים, על אליאב מזרחי, מנכ"ל עמותת "משמחים" שהורשע לאחר שהונה במיליוני שקלים זוגות, ספקים ואולמות אירועים.

על פי הכרעת הדין, מזרחי הקים את העמותה על מנת לנצל את היתרון שבכוח קנייה מרוכז של זוגות מתחתנים ולהוזיל עלויות מחירים אל מול ספקים ואולמות אירועים.

עם הזמן נכנסה העמותה לגירעונות בשל ההשקעות שעשתה והנאשם המשיך להתקשר עם לקוחות וספקים, עד שלא היה מסוגל לשלם על העסקאות או לספק את האירוע.

לאחר שחשבון הבנק של העמותה נחסם, פתח מזרחי עמותה חדשה בשם דומה ושני חשבונות חדשים על שם העמותה החדשה, שלמעשה המשיכה את פעילות העמותה הקודמת שחשבונה נחסם. במשך תקופה ארוכה נפגש מזרחי עם זוגות שעמדו להינשא ובני משפחותיהם וגבה מהם כספים, למרות שידע שיכולתו להוציא את האירועים לפועל מוטלת בספק כבד.

מזרחי ביקש מלקוחותיו לתת לו שיקים ללא מוטב בטענה שישים עליהם את חותמת העמותה, למרות שבמקרים רבים אלו הועברו לצ'יינג'ים ולגורמים שונים שהנאשם חב להם כספים, ולא לכיסוי החתונות שהוזמנו. במקרים שונים נתן מזרחי שיקים ללא כיסוי על מנת לפייס גורמים שדרשו את כספם. באופן זה קיבל לפי כתב האישום במרמה כ-4 מיליון שקלים מלקוחות וספקים.

בשלב הטיעונים לעונש הדגישה פרקליטות מחוז ירושלים כי המעשים שביצע מזרחי פגעו בקניינם של הנפגעים ובאינטרס הציבורי הכללי המצדד בהתנהלות כלכלית על בסיס של אמון ויושר.

בית המשפט קבע בנוגע לנאשם כי "מעשיו הטובים היו לימים לכאלה, ששיקפו כשל מוסרי עמוק, תוך התעלמות מוחלטת מכך שמעמיד הוא בסיכון את חתונותיהם של לקוחותיו, וזאת, בחוסר אחריות המגיעה כדי הפקרות מוחלטת בהתנהלותו".