חרדים באוניברסיטה הפתוחה
חרדים באוניברסיטה הפתוחהצילום: באדיבות המצלם

ברקע הדיונים הקואליציוניים על אתגרי התעסוקה ושילוב החרדים באקדמיה, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים חדשים על סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בישראל לפי מאפיינים נבחרים בשנת הלימודים תשפ"ב, הכוללים גם התייחסות מפורטת לעליה העקבית בשיעור הסטודנטים החרדים באו"פ.

על פי הלמ"ס אחוז הסטודנטים החרדים באוניברסיטה הפתוחה נמצא במגמת עלייה מ-2.5% בשנת תשע"ג (2012/13) ל-5.9% בשנת הלימודים האחרונה, מתוכם 63% הן סטודנטיות חרדיות. אחוז זה של סטודנטים חרדים באוניברסיטה הפתוחה, גבוה פי 3.7 מחלקם בשאר האוניברסיטאות שעומד על 1.6%.

נתוני הלמ"ס מלמדים כי בשנת הלימודים תשפ"ב הגיע מספרם של הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ל-48.3 אלף סטודנטים, כ-18% מכלל אוכלוסיית הסטודנטים לתואר ראשון בישראל. המספר הממוצע של מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה הגיע ל-3.5 אלף בשנת תשפ"א – כ-6.8% מכלל מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנה זו.

סקר הלמ"ס מתייחס גם לעובדה כי בשונה ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה בפני מועמדים תנאי קבלה כמו זכאות לתעודת בגרות או ציון סף בבחינה הפסיכומטרית. בכך היא מאפשרת כניסה למערכת ההשכלה הגבוהה ללא תלות בהישגים לימודיים קודמים, עובדה המסייעת לחרדים רבים להתקבל ללימודים באוניברסיטה ואף לסיימם בהצלחה.

גם מאפיינים נוספים שנבדקו בסקר הלמ"ס מצביעים על התאמה של מאפייני שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה לציבור הסטודנטים החרדים. מהנתונים עולה כי 38.8% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ב היו בני 30 ומעלה, ואילו בסוגי מוסדות הלימוד האחרים, שיעורם נע בין 6.4% ל-16.6%. יתרה מכך: 33.4% מהסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ב היו הורים לילדים – רובם המכריע אימהות, זאת בניגוד ל5.9% בשאר האוניברסיטאות ו-16.8% במכללות האקדמיות.

זאב סקלר, מנכ"ל חברת תלם המלווה את פרויקט שילוב החרדים באו"פ, בירך על נתוני הלמ"ס ואמר כי "הנתונים המקצועיים של הלמ"ס מעידים יותר מכל על התאמת האו"פ למאפייני הסטודנטים החרדים ועל כך שניתן לשמור על אורח חיים חרדי וחיים בקהילה החרדית ללא צורך להתפשר על השכלה אקדמית איכותית. בזכות הייחודיות של האו"פ והליווי הצמוד של רכזי תלם באוניברסיטה - החרדים מרגישים בבית גם כשלומדים מהבית".

ד"ר מושיק לביא סמנכ"ל היזמות באו"פ והאחראי על הנגשת הלימודים לחברה החרדית: "נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברים בעד עצמם. שיטת הלימוד באו"פ, מאפשרת גמישות מירבית ויכולת להשתלב באקדמיה גם בלי הישגים לימודיים קודמים. באופן מעניין, רבים מהסטודנטים החרדים נעזרים בפלטפורמות מקוונות להשלמת פערים בצורה עצמית לפני תחילת הלימודים האקדמיים ובדרך זאת רוכשים גם ידע וגם מיומנויות לימודיות חשובות. השלמת פערי הידע לא פשוטה, אך היא אפשרית. מידי שנה אנחנו רואים את העליה במספר הסטודנטים החרדים באו"פ, דבר המעיד על כך שזוהי האפשרות המועדפת על חרדים שמעוניינים בלימודי אקדמיה איכותיים ומותאמים".