נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, והמפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הודיעו ליזמים יובל אלוני, ניר צוק, אלכס ליברנט, ואלון שיין, כי הפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה להקמת בנק חדש נוסף.

הנגיד מסר היום (ראשון) לנציגי היזמים רישיון מותנה להקמת בנק והיתרים לשליטה בו. בנוסף, העניק הנגיד היתר החזקה בבנק לפרופ' שמואל האוזר, הצפוי לכהן כיו"ר הבנק החדש. התהליך בוצע בהתייעצות עם ועדת הרישיונות. זהו רישיון שני הניתן לבנק חדש במערכת בתוך תקופה של שלוש שנים. תקופת ההקמה של הבנק תארך כשנה וחצי.

על פי התכנית העסקית אותה הציגו היזמים לפיקוח על הבנקים, בכוונתם להקים בנק, ללא סניפים, בהתבסס על טכנולוגיה חדשנית בפיתוח עצמי, ולהתמקד במתן שירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים זעירים וקטנים, הכוללים בין היתר העמדת אשראי, ניהול פיקדונות, ומתן שירותי תשלום מתקדמים.

הקמת הבנק החדש התאפשרה על רקע מהלך רחב של הסרת חסמים על ידי הפיקוח על הבנקים, שכלל בין היתר, שינוי של תהליך למתן רישיון בנק באופן שיצור מנגנון להבטחת ודאות רגולטורית ליזמים עוד טרם השלמת ההיערכות התפעולית המלאה.

הבנק החדש יפוקח על-ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל להבטחת יציבותו ולשם שמירה על כספי המפקידים בו, בדומה לפיקוח על יתר הבנקים בישראל.

לבנק החדש, כמו לכל בנק אחר בישראל, תהיה גישה לכל כלי הנזילות של בנק ישראל (הלוואות מוניטריות ופיקדונות מוניטריים). בנוסף, הבנק החדש יוכל לנהל חשבון בבנק ישראל ולהתחבר למערכות התשלומים השונות, ובכך יהא באפשרותו להעמיד את כל השירותים הקמעונאיים שבנקים מעניקים ללקוחותיהם.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, אמר כי "הרפורמות והמהלכים שבנק ישראל מוביל בשנים האחרונות לקידום התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית מאפשרים היום הקמה של בנק חדש נוסף, תהליכים אלו לוקחים זמן אך נושאים פירות לצידם. זהו תהליך מתמשך שאנו מובילים בבנק בשנים האחרונות ונמשיך לקדם במלוא המרץ. אנו רואים חשיבות רבה לכניסתם של בנקים ושחקנים חדשים נוספים למערכת הבנקאית בישראל, כדי שיתרמו להגברת התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית. ניכר כי קבוצת היזמים מגוונת ומביאה עמה חוזקות בתחומים שונים, ביניהם יזמים בעלי ניסיון טכנולוגי ועסקי בינלאומיים, אני רוצה לאחל ליזמים הצלחה רבה בהקמת הבנק החדש. הקמת בנק חדש בישראל מהווה אמון בכלכלת ישראל ובמערכת הבנקאית ובפיקוח עליה".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן הוסיף, "לפני מספר שנים הגדיר הפיקוח על הבנקים כיעד, את ביסוס המערכת הפיננסית כמערכת תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוחות, ובתוך כך הוגדר יעד ספציפי של הורדת חסמים להקמת בנק חדש. מתן רישיונות לבנקים חדשים הוא צעד אחד מהצעדים הרבים שקידמנו יחד עם שותפים נוספים בשנים האחרונות להגברת התחרות במערכת הפיננסית, לרבות: פרויקט בנקאות פתוחה, פרויקט מעבר מבנק לבנק בקליק והקמת יחידה ייעודית בפיקוח המלווה את הקמת הבנקים החדשים משלב הייזום ועד לביצוע. השינויים הרבים שיושמו בתקופה האחרונה תרמו ליצירת סביבה בעלת תנאים תחרותיים ואפשרה לפיקוח על הבנקים לקדם הקמת בנק חדש נוסף, להגברת התחרות ולתועלת הציבור הרחב. הפיקוח על הבנקים ימשיך ביתר שאת לקדם מהלכים נוספים להגברת התחרות במערכת הפיננסית מתוך ראיית הלקוח במרכז".

יו"ר הבנק, פרופ׳ שמואל האוזר סיכם: "אנו נרגשים לקבל את רישיון הבנק. לפנינו דרך ארוכה. הייחוד של הבנק שלנו הוא הסינרגיה בין טכנולוגיה לבין בנקאות. מדובר בטכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, המאפשרת יעילות תפעולית יוצאת דופן אשר תגולגל ישירות ללקוחות. זה יבוא לידי ביטוי בריביות אטרקטיביות, בשירותים ללא עמלות, ללא דמי מנוי, וללא תנאים מוקדמים כגון העברת משכורת".