תרופות
תרופותצילום: ISTOCK

משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) כי החל מתחילת חודש ינואר המחירים המרביים של כ-1,500 תרופות הדורשות מרשם ירדו בשיעור ממוצע של כ-7.47% לעומת מחירם בשנת 2022.

המנגנון על פיו נקבע המחיר יהיה לפי ממוצע המחירים לקמעונאי של מחירי התכשירים והתרופות במספר מדינות אירופיות (בלגיה, הונגריה, ספרד, צרפת, בריטניה, גרמניה והולנד) ויחושב לפי שלושת המחירים הנמוכים ביותר מבין המדינות ובהתחשב בשינויים בשערי החליפין של השקל מול המטבע האירופי.

מחיר תרופות ללא מרשם נשאר זהה לזה שהיה בשנים הקודמות.

חיים הופרט, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות אמר כי "שוק התרופות בישראל הוא דינמי, איכותי ומגוון כאשר בשנים האחרונות נכנסו למדינת ישראל תרופות חדשניות רבות. מאחר ותרופות הן מוצר בסיסי וחיוני מחירי תרופות נמצאים תחת פיקוח של משרד הבריאות".

"מאז כניסתו לתוקף של מנגנון הציטוט החדש בשנת 2018, ירדו מחירי תרופות המרשם המפוקחים בכ-25%. הירידה במחירי התרופות נעשית תוך איזון בין המחיר לבין מחויבות המשרד לשמור על הדינמיות והחדשניות בשוק זה. ירידת המחירים הנוכחית צפויה להביא גם לירידה בהשתתפויות העצמיות אותם משלמים מבוטחי קופות החולים עבור תרופות", הוסיף.

פרופ נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות: "הפיקוח על מחירי התרופות הוא כלי חשוב בריסון עלית מחירי תרופות, שמביא לירידת המחירים. זוהי הדרך להנגשת מגוון רחב של תרופות לכלל האוכלוסייה, המאפשרת להכניס תרופות רבות יותר לסל הבריאות הממלכתי ולהוריד את ההשתתפויות העצמיות אשר נגזרות ממחיר המחירון. אנו פועלים להמשיך את מגמת הפחתת ההשתתפויות העצמיות גם בצירים נוספים".