שר הדתות אצל הרב הראשי
שר הדתות אצל הרב הראשיצילום: יחצ

השר לשירותי דת ח"כ מיכאל מלכיאלי חתם על ביטול רפורמת הכשרות של השר כהנא מיד עם כניסתו לתפקיד.

מיד לאחר השבעתו לשר לשירותי דת, הגיע השר הנכנס ח"כ מיכאל מלכיאלי ללשכתו של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הראש"ל הרב יצחק יוסף, יחד עם יהודה אבידן המועמד למנכ"ל המשרד לשירותי דת, וחתם על צו המורה על דחיית כניסתו של רפורמת הכשרות, שחוקק על ידי השר היוצא מתן כהנא, בחצי שנה.

בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו על ידי הממשלה הנכנסת סוכם על ביטולה של הרפורמה באופן מלא וחקיקת חוק כשרות לביטול יחסי משגיח מושגח בתיאום עם הרבנות הראשית לישראל.

כזכור רפורמת הכשרות שחוקקה נחקקה תחת התנגדותם של הרבנים הראשיים לישראל ומועצת הרבנות הראשית לישראל ושל כלל מניין ובניין של רבני ישראל שהתריעו על כשלים רבים ברפורמה ופגיעה בכשרות.

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הראש"ל הרב יצחק יוסף אמר כי "אני רוצה לברך את שר הדתות החדש, הרב החשוב ת"ח הרב מלכיאלי הי"ו לברך אותו שיהיה לו סייעתא דשמיא ושיצליח בתפקיד שלו.

"צריך לשמור משמרת היהדות והמסורת בארץ ישראל, אנחנו מדינה יהודית וצריך לזרז את כל הדברים שצריכים תיקון, לזרז ולתקן את זה.

"בראש ובראשונה, אנחנו נאבקנו בשנה וחצי האחרונה, בעניין הגיור ובעניין הכשרות בפרצות החמורות של הכשרות, מיד עם הכניסה שלך לתפקיד צריך לטפל בזה ולעצור את הדבר הזה של הכשרות, שכל רב עיר יוכל לתת כשרות ולבחור את המשגיחים הראויים ולא כל אחד יכול לשמש כמשגיח של כשרות, ואדרבה תשבו ותקימו את הוועדה ולשפר את הנושא של משגיח מושגח, כדי שיהיה כשרות שכל אחד יכול לאכול על הצד הטוב ביותר, רוב המדינה שומרים כשרות ורוצים לאכול כשר ולא רוצים לאכול ספקות או נבלות וטריפות חס ושלום ולכן תטפל בזה בראש ובראשונה.

"בנוסף, צריך לטפל בנושא של מינוי רבני ערים, איך אפשר להשאיר עיר בלי רב עיר, שנים על גבי שנים יש ערים שאין רבני ערים, תחזקו את הדבר הזה ותפעלו למנות רבני ערים.

השר לשירותי דת ח"כ מיכאל מלכיאלי אמר כי "כמו שראינו וכמו שמרן דיבר, היה קשה לראות בשנה וחצי האחרונה את הרפורמה שהממשלה קידמה וכמו שמרן אמר, בסוף זה לא הביא לכשרות אלא להיפך הכשרות. יש חלק שכבר נכנס לחוק ואנחנו נצטרך לבטל את החלק הזה, ויש חלק שאמור להיכנס בעוד כמה ימים לתוקף.

"כמו שבד"ץ לא יוכל לתת כשרות ועוד דברים, ולכן אנחנו באים עכשיו לקבל את הברכה של הרב ולחתום את החתימה של הממשלה החדשה, כדי שהדברים האלה לא ייכנסו לפועל, יידחו וכמו שמרן הנחה אנחנו נבטל את החוק שקיים ובשם השם נעשה ונצליח"