אמיר ירון
אמיר ירוןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

הוועדה המוניטרית החליטה של בנק ישראל החליטה היום (ב') להעלות את הריבית במשק ב-0.5 נקודות האחוז לרמה של 3.75%.

לפי נתוני בנק ישראל, האינפלציה בישראל מקיפה מנעד רחב של סעיפי המדד ועומדת על 5.3% בשנים-עשר החודשים האחרונים. עם זאת, חלה התמתנות מסויימת בחלק מסעיפי המדד. הציפיות לאינפלציה לכל הטווחים נמצאות בתוך תחום היעד.

הפעילות הכלכלית במשק איתנה, אך נראה שקצב הצמיחה האט ביחס למחצית הראשונה של 2022. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק, אף שבחודשים האחרונים חלה התמתנות מסוימת בנתוני התעסוקה.

חטיבת המחקר בבנק ישראל עדכנה את התחזית המקרו-כלכלית שלה ומעריכה שהתוצר צפוי לצמוח בשנת 2023 בשיעור של 2.8% ובשנת 2024 בשיעור של 3.5%. רמת הפעילות הנגזרת מהתחזית עודנה איתנה, ובפרט בהשוואה בין-לאומית.

מחירי הדירות עלו בשנים-עשר החודשים האחרונים בקצב גבוה באופן משמעותי. עם זאת, מספר התחלות הבנייה וההיתרים ממשיכים להיות גבוהים בהשוואה לעבר, מספר העסקאות לרכישת דירה והיקף המשכנתאות שניטלו ממשיכים לרדת.

מאז החלטת המדיניות האחרונה, נחלש השקל מול הדולר ב-1.6%, מול האירו ב-5.8% ובמונחי השער האפקטיבי ב-3.4%.

בעולם, נמשכת ההאטה בקצב הפעילות והסיכון למיתון עולה. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה, אולם בארה"ב מגמת התמתנות האינפלציה נמשכת, וסימנים ראשונים להתמתנות האינפלציה נרשמו גם בגוש האירו ובבריטניה.

במשק הישראלי נרשמת פעילות כלכלית איתנה, המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה.
לכן, הוועדה המוניטרית החליטה להמשיך בתהליך העלאת הריבית. קצב העלאת הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

במשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית איתנה ושוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה, אם כי בנתוני הקצה ניכרת התמתנות מסויימת. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפי המדד. עם זאת, חלה התמתנות מסויימת בחלק מהסעיפים, בעיקר הסחירים. המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסויימת גם בפעילות הכלכלית בישראל.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, מסר בתגובה להעלאת הריבית: "כפי שזהרנו לאורך החודשים האחרונים, המשך העלאת הריבית מסכנת מאוד את יכולתו של ענף הבנייה והתשתיות לבצע את המשימות שמוטלות עליו וכך מסכנת את יציבות המשק כולו. השורה תחתונה שאליה הוביל בנק ישראל ענף הבנייה והתשתיות הוא חיתוך של מעל 30% בקצב התחלות הבנייה לעומת הרבעון הראשון של השנה. אנו נסיים את 2022 עם התחלת בנייה של פחות מ-64,000 יחידות דיור – כמעט ללא שינוי מהשנה שעברה ורחוק כמעט 40,000 יחידות דיור ממה שנדרש לשוק כעת.

''זינוק הריבית מפחית בכל חודש את יכולתם של יזמים וקבלנים רבים לתכנן את פעילותם ובשוליים כבר דיווחו יזמים בשוק הדיור וקבלני תשתיות כי הם נתקלים בקושי לאשר ליווי בנקאי ולממן את הפעילות שלהם. הממשלה חייבת להוביל שינוי דרמטי לאורך כל שרשרת האספקה של הדירות והתשתיות כדי להציל את שוק הענף ממיתון מסוכן. עליה לשווק קרקעות מוזלות עם פטור ממס רכישה על הקרקע, לבצע השקעה מאסיבית הפחתת בירוקרטיה וקיצור הליכי רישוי בנייה, להשקיע בתשתיות תומכות דיור ולתמרץ רשויות מקומיות במימון הוצאות פיתוח בגין תוספת דירות. בנוסף המדינה נדרשת עכשיו להאיץ ולתקצב הכשרה מאסיבית של עובדים בתחומים שישראלים מבצעים. רק כך נראה שינוי בהמשך", טען.