הכתר
הכתרצילום: יח"צ

המקראות הגדולות הן מנכסי צאן הברזל של התרבות היהודית, והן מכילות את המקרא, המסורה, התרגומים הארמיים והפירושים.

מהדורת היסוד הראשונה של המקראות הגדולות יצאה לאור בדפוס בוונציה בשנים רפד-רפ"ה (1523–1525) בידי יעקב בן חיים אבן אדוניהו, ונעשתה אב טיפוס ומופת לכל המהדורות שבאו בעקבותיה מאז ועד היום.

מהדורה זו הגשימה לראשונה הגשמה מלאה את השאיפה בת הדורות לקביעת נוסח מקרא אחיד ומדוקדק לפרטי פרטיו בכל תפוצות ישראל, שאיפה שדורות של סופרים ומסרנים, בתקופת כתבי היד, לא הצליחו להגשימה.

בצד חשיבותה ההיסטורית, היו למהדורה זו גם פגמים מרובים – וכבר עמדו על כך ראשונים ואחרונים, רבנים וחוקרים. נוסח המקרא שנבחר בה לא שיקף את נוסח המסורה במיטבו, והוא הדין לשאר רכיבי המהדורה: הערות המסורה, התרגומים והפירושים.

מקראות הכתר במכרז יוצא דופן! ההזדמנות שלך לקנות במחיר שמתאים לך >>>

גם מבחר הפירושים שהכניס בן חיים למהדורתו אינו ממצה דיו את המפעל הפרשני המפואר של חכמי ימי הביניים. לא זו בלבד שחסרים כליל מן המהדורה כמה מטובי המפרשים של התקופה, אלא שאפילו מקצת פירושיהם של המפרשים הנכללים בה חסרים בחלק מספרי התנ"ך.

על כך, ועל צרכים נוספים, באה מהדורת "מקראות גדולות הכתר" לענות.

1. נוסח המקרא בה הוא נוסחו של 'כתר ארם צובא', שהיה מצוי מאות שנים בקהילת חלב שבסוריה, ולאחר הפרעות שנערכו בקהילה זו, בפרוץ מלחמת השחרור, הובא בדרך לא דרך ובסכנת נפשות למדינת ישראל. כתב יד זה הוגה, נוקד ונמסר בידי אהרן בן-אשר, המוחזק גדול בעלי המסורה, והוא שסמך עליו הרמב"ם ב'הלכות ספר תורה' שלו.

2. ביאור מיוחד בשם 'עין המסורה', מבאר את הערות המסורה ועושה אותה בת שימוש לכל לומד.

3. נוסח התרגומים הארמיים מבוסס על מיטב כתבי היד העומדים לרשותנו כיום.

4. המהדורה מקיפה מבחר גדול ועשיר יותר של פרשנות ימי הביניים מזה הקיים במהדורה המקובלת.

5. כל הפירושים מודפסים באותיות מרובעות, ונעשתה בהם התקנה של פיסוק ומראי מקומות.

מהדורת "מקראות גדולות הכתר" הושלמה לאחרונה וכוללת 21 כרכים (7 לתורה, 7 לנביאים ו-7 לכתובים). המהדורה יוצאת לאור בשתי תצורות – גדולה וקטנה.

עורך המדורה הוא פרופ' מנחם כהן מאוניברסיטת בר-אילן, והיא יוצאת לאור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

השתתפו כעת במכרז >>>

*מבוסס על הקדמת המהדורה לספר יהושע-שופטים

המהדורה הגדולה
צילום: יח"צ