ראש המכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, ממשיך ב''מסע הסברה'' במסגרתו נותן הרב מענה לשורת מושגים ותאוריות פרוגרסיביות. בסרטון השני בסדרה מסביר הרב על תאוריית ה"מגדר" וכיצד היהדות עונה לה. את הסרטונים מוציא ארגון חותם יחד עם הרב.

הרב לוינשטיין מסביר כי תאוריית המגדר טוענת להפרדה בין בין גופו של האדם בו הוא נולד לבין נפשו: "מהי תאוריית המגדר? זו תאוריה חדשה שאומרת וטוענת את הטענה שיש הבחנה וחלוקה בין הגוף האנושי לנפש האנושית. כלומר אין שום קשר בעובדה שאדם נולד בגוף של זכר או אישה נולדה בגוף של נקבה. זו מסגרת פרווה, מסגרת טכנית. הצד הפנימי הוא בחירי לחלוטין, ואדם יכול לבחור בכל מה שהוא רוצה להיות, איך שהוא רוצה להיות, זה שייך לפוליטיקת הזהויות.

''איך הגיעו למסקנה הזו? יש חריגים בתוך החברה, למשל אנחנו אומרים שלנשים, בגלל שהן נולדו נשים, יש אופי שמאפיין נשים למשל רגישות, עדינות, אמפתיה, חסד. אבל אנחנו רואים שיש גם נשים שלא מאופיינות בתכונות האלה. יש להן תכונות אחרות שיותר דומות לתכונות של גברים. לוקחים בעלי התאוריה הזאת את תפיסות הקצה או את החריגים, ואומרים כיוון שיש חריגים, אין יסוד כללי שמאפיין נשים", מסביר הרב לוינשטיין.

בהמשך הסרטון מביא הרב לוינשטיין דוגמא נוספת לשימוש בתאוריית המגדר בקרב אנשי קהילת הלהט"ב: "אדם שנולד בגוף של גבר נמשך לאישה. רוב הגברים נמשכים לנשים. יש מיעוט שנמשך, מסיבות כאלו ואחרות, לגברים. אם כך, המסקנה שלהם: גבר שנולד בגוף של גבר לא בהכרח אומר שום דבר על התוכן הפנימי. אז התאוריה הזאת בעצם לוקחת מקרי קצה, מקרים חריגים, ומנסה ליצור כלל שמוחק את כל הזהויות היסודיות שיש בבני אדם. אנחנו לא מסכימים עם התאוריה הזאת. יש לבני אדם שנולדו כגברים או כנשים זהויות ראשוניות יסודיות, שבעצם מאפיינות אותם. זה לא אומר שלא יכולים להיות מקרים אחרים, כמו במקרה של נשים. הנפקא מינה, למשל, שאם אנחנו רואים שיש אופי נשי ואם יש בהן רגישות, אנחנו נתייחס יותר בזהירות ובעדינות, כמו שהיהדות מדריכה אותנו לאישה, בגלל הטבע העדין והרגיש שלה. זה נפלא שאנחנו מקבלים את הטבע, ויודעים להתנהג איתו בהתאם, ולא מתעלמים ממנו", אומר הרב לוינשטיין.

הרב לוינשטיין מסביר כיצד היהדות מתמודדת עם תאוריית המגדר: "תפיסת העולם של היהדות טוענת שההבדל בין נשים לגברים הוא לא תקלה במציאות. הוא אידיאל במציאות. ריבונו של עולם, שברא את העולם שלנו לעולם טוב, רצה שהעולם שלנו יתקדם ויתפתח. מהו הדבר שהכי מקדם והכי מפתח את העולם? זו העובדה שהעולם מתפתח מתוך ניגודיות. המושג ‘זכר ונקבה’ זה שם קוד כללי עמוק בכל בריאה, לכל הניגודים, והניגודים הם מפרים. הניגודים מולידים את החידוש, את החדשנות. העולם בנוי מתזה, אנטיתזה, סינתזה. זו דיאלקטיקה שמובילה להתקדמות והתפתחות העולם. אבן היסוד שעליו הכל בנוי, זו אבן היסוד של זכר ונקבה.

''זה שתי נקודות מבט מאוד מאוד יסודיות ששונות, והמפגש ביניהן מוליד את כל החדשנות. תפיסת העולם שאומרת אין ניגודיות, אין הבדלים, זה הכל משהו חיצוני, פוגעת ביכולת להתחדש, ביכולת לבנות אדם שהולך ומתפתח, ביכולת של כל נברא לבטא ולממש את הייעוד ואת השליחות שלו ולהוסיף ברכה בעולם. מי שמתכחש להבדל בין המינים, הוא גורם להשטחת העולם ודיכוי החברה האנושית והקטנתה. ומי שמאמין בשוני בין המינים ורואה בזה אידיאל מפרה, על זה נאמר 'זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם', דווקא מתוך השוני נולד המושג ‘אדם’. זה אידיאל, זו גדלות, זה נפלא, זה מרומם".